Nye vilkår for jægere, der genlader egen ammunition selv – Jægerforbundet er ikke imponeret

Politiet skrærper kravene til genladere med mere fokus på at røgsvagt krudt ligestilles med sprængstof

- Annonce -

Reglerne for jægere, der genlader egen ammunition med røgsvagt krudt bliver mere komplicerede at følge. Krudtet betragtes nemlig som sprængstof og ikke som et drivmiddel. Dermed er reglerne for opbevaring ret skrappe, og Politiet har nu fået besked på at håndhæve reglerne mere aktivt end tidligere.

Dermed må genladere forholde sig til at kravene til opbevaring af røgsvagt krudt fremover vil være de samme, som stilles til opbevaring af decideret sprængstof. For genladende jægere kan det for eksempel betyde, at der skal føres en minutiøs fortegnelse over det indkøbte krudt og en lige så grundigt opdateret journal over forbruget.

Danmark jægerforbund er ikke tilfreds med den nye tilgang og mener grundlæggende ikke, at røgsvagt krudt er et eksplosivstof. Det er et drivmiddel, mener Forbundet.

Læs også: Undersøgelse viste kun små forskelle mellem effektiviteten af blyholdig og blyfri riffelammunition

”Det er helt tydeligt, at de nye regler er beregnet på erhvervsmæssig genladning – ikke på private hjemmeladere. Det burde overhovedet ikke være nødvendigt med det niveau af bureaukrati. Derfor vil vi forsøge at påvirke Beredskabsstyrelsen, så vi kan få ændret reglerne, så det røgsvage krudt fremover vil blive defineret korrekt, nemlig som et drivmiddel, siger Marie-Louise Achton-Lyng, hovedbestyrelsesmedlem og formand for jægerforbundets våbenudvalg.

Det vil, ifølge Jægerforbundets våbenudvalgsformand, forhåbentlig udløse mindre restriktive regler og mindre bureaukrati, samtidig med at der ikke gås på kompromis med sikkerhed og kontrol.

Den kontroversielle Eksplosionsstofbekendtgørelse/paragraf 10, der pludselig reelt sidestiller private genladere med borgere, der opbevarer sprængstoffer lyder således:

Enhver fysisk eller juridisk person har pligt til at føre en fortegnelse over til- og afgang af eksplosivstoffer. Fortegnelsen skal endvidere indeholde oplysninger om eksplosivstoffernes type, id-mærkning og opbevaringssted. Det skal herudover fremgå, hvilke personer, der til enhver tid er i besiddelse af eksplosivstoffer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger opbevares og vedligeholdes i en periode på mindst 10 år fra udgangen af det kalenderår, hvor den registrerede transaktion fandt sted, eller fra udløbet af eksplosivstoffernes livscyklus, hvor dette kendes. Hvis virksomheden ikke længere driver forretning, skal oplysningerne straks overgives til politiet.

Stk. 3. Ved udgangen af hvert kalenderår indsendes kopi af den i stk. 1 nævnte fortegnelse for så vidt angår det pågældende kalenderår til politiet.

Stk. 4. Enhver, der efter stk. 1 har pligt til at føre fortegnelse over eksplosivstoffer, skal oplyse politiet om navn og kontaktoplysninger på en person, der uden for almindelig arbejdstid har adgang til de i stk. 1 nævnte oplysninger. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal i øvrigt efter anmodning omgående stilles til rådighed for Justitsministeriet, Rigspolitiet eller politiet.

Læs også: Få svar på de vigtigste spørgsmål om blyfri riffelammunition

Jægerforbundet arbejder videre med at få ændret ordlyden i de malplacerede regler, så genladere ikke skal opleve mere administrativt bøvl en nødvendigt.

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner