Nyt forslag vil reducere krav til kuglevægt og anslagsenergi for blyfri ammunition

Hjælp på vej til ejere af kaliber 6,5x55 rifler

En af de få tilbageværende praktiske problemer i forhold til bred anvendelse af blyfri riffelammunition i de skandinaviske lande er de gældende krav til vægt og anslagshastighed, der gælder for Klasse 1 kalibrer, og som begrænser populære kalibrer såsom 6,5×55 og .270 Win i anvendelse med blyfri ammunition til det store hjortevildt og andre større arter i samme klasse. Men der er hjælp på vej!

I et fagligt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet (DCE) udsendt den 2. juni under titlen: ” Krav til projektilvægt, anslagsenergi m.v. for riffelammunition, der anvendes til jagt og regulering”, redegør forfatterne Niels Kanstrup og Lars Haugaard for, hvorfor det er anbefalelsesværdigt at ændre på kaliberkravene i forhold til Klasse1 kalibrer. Helt konkret foreslås det, at der for klasse 1 kalibrer skelnes imellem blyholdige og blyfri projektiler, og at der for de blyfri indføres nye krav til vægt og anslagshastighed, mens reglerne foreslås uændrede for blyprojektilernes vedkommende.

I henhold til de gældende regler (bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv.) kræves til jagt på klasse 1-arter (kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl) enten en kuglevægt på mindst 9 g (139 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2.700 J, eller kuglevægt mindst 10 g (154 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2.000 J.

For blyfri projektiler foreslås dette ændret til kuglevægt mindst 7,8 g (120 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2000 J. Dermed bliver gængse ladning i kalibrerne 6,5×55 og .270 Win lovlige til jagt på klasse 1 arter.

Undersøgelse dokumenterer effekt af blyfri ammunition

Forslaget begrundes med en undersøgelse af effekten af en række blyfri ladninger, som dokumenteres at skabe sårkanaler, der nøje modsvarer effekten af lovlige blyholdige alternativer.

Samtidigt specificeres det at såvel ekspanderende projektiler (som hidtil) som fragmenterende projektiler er lovlige i klasse 1. Desuden foreslås det at definere ”blyfri” projektiler som projektiler med et maksimalt indhold på 3% bly. At det ikke er 0% skyldes at en del af metallerne, der anvendes til drejede projektiler, indeholder små mængder af bly i legeringerne af hensyn til bearbejdningsegenskaberne.

Godt nyt for ejere af kaliber 6,5×55 rifler

Forfatterne vurderer ikke, at der er behov for justeringer i de andre kaliber klasser på nuværende tidspunkt, men muligvis i forbindelse med et eventuelt fremtidigt blyforbud. Indtil da burde den foreslåede ændring løse det lovgivningsmæssige problem, der har gjort livet surt for de mange tusinde ejere af 6,5×55 rifler, som på trods af teknisk egnethed til hjortejagt, har været reduceret til småvildtrifler for dem, som ville jage med blyfri ammunition.

Jeg er ikke i tvivl om, at den foreslåede ændring – hvis den gennemføres – vil give den hæderkronede 6,5×55 en fortjent renæssance. Forslaget vil uden tvivl også sætte yderligere fart i den allerede omfattende frivillige overgang til blyfri ammunition, som danske jægere allerede er i fuld gang med. Næste hurdle bliver at få de øvrige europæiske jagtlande med på vognen med tilsvarende regler. Det skal nok komme.

Læs mere

Blyfri projektiler – virker de eller hvad?

Eco-Strike – ny blyfri kugle fra Norma

Kaliber 6,5 – er nyt altid bedre?

Valg af riffelkaliber – det svære valg er måske ikke så svært

Læs også