Over 1000 solgte våben afventer stadig tilladelse

Efter 1,5 år fungerer våbenregistreringen stadig ikke som lovet

Efterhånden er vi vel alle ved at være trætte af at høre om, at PACs ekstremt dyre IT-løsning til våbenregistrering, som blev sat i drift tilbage i januar 2022, stadig ikke fungerer som lovet. Langt fra!

Men faktum er, at man halvandet år efter starten stadig er endog meget langt fra løfterne, der blev afgivet med en officiel udmelding på Politiets hjemmeside den 20. januar 2022:

”Vi forventer, at vi over tid vil kunne se en hurtigere sagsbehandling. Det er klart, at vi i starten lige skal have alle medarbejdere med ombord i det nye system og have lavet justeringer i arbejdsgangen. Det vil selvfølgelig betyde, at nogle borgere kan opleve en lidt længere sagsbehandling end hidtil. Men vi forventer klart, at vi i løbet af foråret og henover sommeren vil være blevet hurtigere,” fortæller Kirsten Bredegaard.

Hurtigere er man ikke blevet. Hverken henover sommeren 2022 eller sommeren 2023. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt indenfor rammerne af det nye system, som også har overskredet budgetterne med snesevis af millioner. 

Dengang i januar 2022 var behandlingstiden for en våbentilladelse omkring 20 arbejdsdage. I dag er den på omkring 60 arbejdsdage. Altså tre gange så lang tid. I den mellemliggende periode har sagsbehandlingstiderne været oppe på omkring 12 måneder, hvorefter man ved ansættelse af op mod 35 ekstra-vikarer, som udarbejdede tilladelse manuelt, fik bragt sagsbehandlingstiden ned på de nuværende 3 måneder.

Og sammenbruddet i behandlingen af våbentilladelser har – og har haft – vidtgående økonomiske konsekvenser for hele jagt- og våbenbranchen. Værst så det ud i 2022, da ekstreme sagsbehandlingstider i realiteten lukkede ned for handlen med våben i de danske jagtforretninger. Jægerne havde helt enkelt ikke tålmodighed til at vente et år på en tilladelse.

Men branchens problemer er langt fra overståede. De nuværende sagsbehandlingstider lægger en effektiv dæmper på både våbenhandlen, jagtrejsehandlen og hele den afledte omsætning. Planlagte jagtrejser bliver ikke til noget på grund af ekstreme sagsbehandlingstider for våbenpas, og kommer man ikke afsted, er der jo heller ikke grund til at købe skydestok, afstandsmåler ellersovepose til turen… I en tid med generel økonomisk afmatning er jagtbranchen udsat for endnu en væsentlig handelshindring i form af den tunge behandlingsgang for tilladelser.

En kort – men unægtelig deprimerende – opsummering af forløbet så langt peger entydigt på en fuldstændig inkompetent ledelse af Rigspolitiet samt på politikere i alle hjørner og afkroge af Folketinget, som er fuldstændigt ligeglade med jægere, sportsskytter og hele den branche, som servicerer våbenejerne. Det startede med at man chock-hævede prisen på behandling af ansøgninger om våbentilladelser. Man begrundede stigningerne med, at de ville muliggøre en smidigere og hurtigere sagsbehandling. Så spildte man en masse tid med nøl og fik udskudt fristen for igangsættelse af et nyt system. Man fik ikke udnyttet tiden til at udvikle et fungerende system, men satte det ikke-fungerende system i drift i januar 2022, vel vidende, at det slet ikke fungerede. Samtidigt udsendte man en decideret usand erklæring om, at det nye system virkede og at man efter en indkøringsperiode på få måneder forventede kortere sagsbehandlingstider. I stedet røg ventetiderne op på omkring et år, budgetterne til udvikling af systemet blev overskredet med snesevis af millioner,mere end 30 vikarer blev ansat til at lave tilladelser manuelt, justitsministre kom i politisk modvind og Folketingets Ombudsmand placerede utvetydigt ansvaret for skandalen på Rigspolitiet. Under tiden kom der masser af udmeldinger med masser af løfter om snarlig bedring. De blev ikke indfriet. 

Men ingen tog ansvar. Der blev ingen konsekvenser for sløseriet med skattekroner. Der blev ingen kompensation til de tusinder af berørte for tab. Og der er tilsyneladende ingen planer om at gøre det bare en lille smule bedre.

”Den totale mangel på interesse for jægeres, sportsskytters og våbenbranchens rettigheder virker som om, at politikerne ønsker at udfase al hobbybetonet anvendelse af skydevåben for enhver pris. Det har karakter af chikane”, siger Lars Korsholm, som er medindehaver af en af Danmarks største jagtbutikker i Skjern og dermed direkte udsat for konsekvenserne af den politiske skandale.

En hurtig rundringning til landets ti største våbenhandlere viser, at de sammenlagt har mere end 1.000 solgte våben stående, som afventer tilladelse. Kunderne er trætte af de lange ventetider og handler helt enkelt ikke nær så meget som tidligere. Det lader til at være et langstrakt kvælningsforsøg…

Læs også