Overvejer du at medbringe din nye lyddæmper til udlandet, så læs her

Udfordringer med lyddæmper

Lydæmper til riffel kræver ikke tilladelse i Danmark
Foto: Shutterstock / SolidMaks

Efter frigivelsen af de glædelige nyheder om, at lyddæmpere fremadrettet sidestilles i dansk våbenlovgivning med løse magasiner og derfor ikke kræver særskilte tilladelser, er der opstået tvivl om, hvordan man som dansk jæger skal forholde sig til udenlandske myndigheder ved rejser med de uregistrerede danske dæmpere.

Vi har i den forbindelse været i kontakt med det danske våbenkontor, de svenske toldmyndigheder og norske jægere med adskillige års erfaring med at rejse med lyddæmpere uden særskilte norske tilladelser (i Norge er lyddæmperne nemlig også sidestillede med magasiner og kræver ingen særskilt tilladelse).

Konklusionen er, at situationen p.t. bedst kan beskrives som usikker. Problemet er, at lyddæmpere fortsat betragtes som registreringspligtige våbendele på mange jagtrejse destinationer og derfor skal dokumenteres ved eventuel indførsel.

I nabolandet Sverige – som formentlig er den udenlandske jagtrejsedestination, der hyppigst gæstes af danske jægere – kender toldmyndighederne ikke til de nye danske regler. To ting står ifølge ”Tullverket” fast:

1. Lyddæmpere er registringspligtige i Sverige på linie med skydevåben (præcis som i Danmark indtil de nye regler trådte i kraft).

  1. Der SKAL medbringes enten en dansk våbentilladelse eller et EU våbenpas på alle våben og våbendele, der deklareres og indføres til jagt i Sverige.

Ifølge Politiets Administrationscenter (PAC) udstedes der ikke – heller ikke på særlig anmodning – særskilte tilladelser til lyddæmpere længere, eftersom dæmperne omfattes af riffeltilladelsen og ikke længere registreres. Lyddæmpere kan heller ikke indskrives i EU-våbenpasset eftersom der mangler en kategori i passet, som de passer ind i. Det er – ifølge PAC – altså umuligt at få et officielt stykke papir, der godtgør at man er den retmæssige ejer af en lyddæmper. Uden en sådan tilladelse er en lyddæmper lige nu et ulovligt våben i Sverige – og de svenske myndigheder lægger ikke skjul på, at de betragter en lyddæmper på linie med et skydevåben.

Vi har i lyset af PAC’s udmelding om, at man ikke på forespørgsel kan få en tilladelse til sin lyddæmper, spurgt ”Tullverket” om, hvordan man så skal forholde sig ved indrejse til Sverige. Deres holdning er klar:

Erika Karlsson, Tullverket: ”Ljuddämpare kräver ett införseltillstånd från den svenska Polisen”

De mener med andre ord, at en lyddæmper uden en dansk tilladelse, hvoraf serienummer og fabrikat på dæmperen fremgår, kræver en indførselstilladelse fra det svenske politi, før den kan slippes ind i Sverige. Det lyder i mine ører ikke som noget realistisk projekt for jægere uden fast bopæl i Sverige.

Så hvad er konklusionen? For mig at se kommer der ikke klarhed over situationen før danske og svenske myndigheder taler sammen og finder en procedure, der rent juridisk holder vand. Det kan være, at svenskerne på sigt accepterer indførsel hvis blot dæmperen registreres via tolddeklarationen. Det kan være, at PAC finder en måde at udstede tilladelser – eller en anden form for acceptabelt juridisk dokument – på særlig forespørgsel. Men indtil der findes en løsning er reglerne uklare, og medmindre man ønsker at være prøvekanin for en svensk sag om indførsel af ulovlige våben, så må det på det kraftigste tilrådes, at lade dæmperen uden særlig tilladelse blive i Danmark.

I forhold til resten af verden er problematikken den samme. Mange steder i verden betragtes lyddæmpere fortsat som enten ulovlige eller i det mindste registreringspligtige våbendele.

Det betyder, at man som jæger skal sikre sig at dæmperen er lovlig, hvor man rejser med den (inklusive transitlande), og man skal naturligvis have en form for tilladelse – enten i form af en dansk våbentilladelse eller en indskrivning i EU-våbenpasset – de steder, hvor der er registreringspligt for dæmpere.

Har man en eksisterende dansk tilladelse til en lyddæmper, kan man uden problemer medbringe dæmperen, hvor det er lovligt. Det er de nye uregistrerede dæmpere, der er udfordringen – i hvert fald indtil, der findes en praktisk løsning.

LÆS OGSÅ

Lyddæmper kan nu erhverves uden tilladelse

Tænk lyddæmper, når du vælger riffel

Regler for halvautomatiske rifler strammes