På jagt efter data på edderfuglen

I weekenden den 6. – 7. marts 2021 var der igangsat optælling af edderfugle. Formålet var at bidrage til den viden, der er om edderfuglen, således at den fremtidige forvaltning af arten kan ske ud fra mest muligt data.

Kønsoptællingen er med til at tydeliggøre billedet af den danske vinterbestand af edderfugle.Tællingen foregår derfor inden, fuglene begynder at drage mod deres ynglepladser. Al data der indsamles, vil blive samlet i en rapport, som vil indgå i den kommende forvaltningsplan for edderfuglen.

Vi har talt med Anders Larsen, en passionerede strandjæger, der med stor fornøjelse deltog i optællingen. Anders sad i Orø øst-rende, ved Orø færgen.

Edderfugle på fjorden
Foto: Anders Larsen

Hvad var din motivation for at deltage i optællingen?

– Jeg har tilmeldt mig optællingen af edderfugle, fordi jeg synes, det er fedt at bidrage til den viden af arter vi har i landet – og som vi holder så meget af. Jægerne er et oplagt redskab at bruge, da de ofte har et særligt godt kendskab til visse områder og de arter, der befinder sig i det. Jo mere vi bidrager med viden, desto klogere bliver vi alle i sidste ende. Optællingen er bare en af mange tiltag vi kan gøre for at forstå eller hjælpe en art. En anden ting vi også gør på nuværende tidspunkt, er at bygge redekasser til edderfuglen. En inspiration vi har fået fra både Island og Norge. De bliver i disse dage sat op forskellige steder med håbet om at kunne forbedre forholdene for ynglende edderfugle og deres ællinger.

Hvad oplevede du?

– Jeg oplevede en masse fantastisk liv på fjorden. I forhold til edderfuglene synes jeg, at det virkede til, at der var kommet flere hunner til området, hvor jeg sad. Min fornemmelse var, at i det område jeg sad i, fløj de oftest i par. Nogle gange havde hunnen to eller tre hanner efter sig, hvilket fik mig til at tænke på om det mon skyldes, at der er kommet flere hunner til – eller om alle de fugle, der endnu ikke har dannet par stadig var ude til havs.

edderfugle par på stranden
Foto: Anders Larsen

Læs også

Yderst smitsom variant af fugleinfluenza er konstateret

Kom i gang med strandjagt

Forrige artikelEr dyr maskiner?
Næste artikelMit Jagtblad nr. 3 – 2021
- Annonce -
- Annonce -
- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner