PAC kommenterer på Mit Jagtblads artikel om IT-system og forsinkelser

Ole Astrup Aldershvile, enhedschef for tilladelser i Politiets Administrative Center, har sendt os en række uddybende kommentarer til en artikel vi bragte den 28. januar. Dem videregiver vi naturligivs gerne.

- Annonce -

Den 28. marts bragte vi en artikel under overskriften “Justitsministeriet skrottede det gamle våben IT-system inden det nye kørte“. 

En del af artiklens indhold var baseret på kilder, som deltog på Våbenhandlerforeningens nylige generalforsamling. Ved den pågældende generalforsamling deltog ligeledes en repræsentant fra Politiets Administrative Center. Repræsentanten var inviteret for at redegøre for situationen omkring de forsinkelser, som i øjeblikket opleves i forbindelse med behandling af våbenregistreringer og våbentilladelser.

I artiklen omtales PAC repræsentanten som “chefen for PAC”. Der er rettelig tale om Ole Astrup Aldershvile, enhedschef for Tilladelser i Politiets Administrative Center.

Fra Ole Astrup Aldershvile har vi modtaget en række kommentarer til specifikke udsagn i artiklen. Nedenfor bringer vi de pågældende udsagn med Ole Astrup Aldershvile’s kommentar:

I artiklens overskrift skriver vi:

“Justitsministeriet skrottede det gamle våben IT-system inden det nye kørte”

Kommentar fra Ole Astrup Aldershvile, enhedschef for Tilladelser i Politiets Administrative Center:

Overskriften afspejler ikke de faktiske omstændigheder. Det var en konsekvens af ny lovgivning, der trådte i kraft 18. januar 2022. Det gamle IT-system blev taget ud af drift, fordi det ikke levede op til den nye våbenbekendtgørelse.
I artiklen fremgår det blandt andet at:

”justitsministeriet insisterede på, at PAC tog systemet i anvendelse fra den 18. januar, hvor det gamle (men dog fungerende) system blev lukket ned.”

Til dette kommenterer Ole Astrup Aldershvile:

Det er ikke korrekt. Systemet blev taget i brug den 18. januar fordi det var den dag, den nye våbenbekendtgørelse trådte i kraft. Det gamle system kunne ikke understøtte indholdet i den nye lovgivning.
Det hører med til forståelsen, at kende formål med den nye bekendtgørelse:

Ændringen af bekendtgørelsen er afledt af ny EU-lovgivning. Den største ændring er, at bekendtgørelsen nu stiller krav om, at ikke kun selve våbenet, men også de væsentligste våbendele bliver registreret ved politiet. Våbensystemet skal derfor øge sikkerheden på våbenområdet ved at gøre det lettere for politiet at sikre, at både våben og de væsentlige våbendele kan spores på tværs af EU’s medlemslande.

I artiklen skriver vi desuden:

“Nu står vi så i en situation, hvor ventetiden på en del tilladelser er nærmest astronomisk.”

Til dette uddyber Ole Astrup Aldershvile;

På politi.dk/våben kan du under `Ventetid på våbentilladelser` løbende følge status og dermed de områder, hvor vi behandler ansøgninger .

I artiklen skriver vi:

“Ifølge PAC har Justitsministeriet ikke endnu reageret på PAC’s opfordringer til at udstede en sådan almen dispensation”

Til dette beder Ole Astrup Aldershvile os bringe følgende:

Vi arbejder på at afklare, om jægerne også kan få mulighed for at benytte deres våben undersagsbehandlingen.

I artiklen skriver vi:

“PAC har i øvrigt forsøget at indkalde en hel del vikarer for at arbejde sig hurtigt igennem puklen af sager. Dette initiativ bremses imidlertid af, at en sikkerhedsgodkendelse hos PET i øjeblikket skulle tage 8 uger at gennemføre.”

Til dette kommenterer Ole Astrup Aldershvile:

PAC har ansat en række vikarer, der startede 1. februar 2022. Sætningen om PET’s sagsbehandlingstid er ikke relevant og sagsbehandlingstiden varierer afhængigt af den konkrete ansøgning om sikkerhedsgodkendelse.

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner