PAC magter ikke sin opgave

Trods forhøjede afgifter og nyt system er der igen store forsinkelser i behandlingen af våbentilladelser hos PAC. Nok er nok, mener Jens Ulrik Høgh.

Det er menneskeligt at fejle. Men det er uacceptabelt, når man ikke lærer af sine fejl. Især når fejlene gentages i det uendelige.

De sidste mange år har Politiets forvaltning af deres opgaver i forbindelse med at udstede våbentilladelser langt fra fungeret tilfredsstillende. Problemerne er mange. I lange perioder har sagsbehandlingstiderne været helt uacceptabelt lange. Dertil har man nytolket dansk våbenlovgivning, hvilket har resulteret i nye og absurde problemer.

Danske bøssemagere må pludselig ikke prøveskyde våben, der er inde til reparation. Man må ikke anvende nye hylstre til genladning af ammunition. Afskaffelsen af tilladelser til lyddæmpere volder problemer i forhold til at tage dem med på jagt i vore nabolande. Udstilling og prøveskydning af våben hos våbenhandlere og på udstillinger er blevet et logistisk mareridt, hvor ingen kan vide sig sikre.

Højere afgift og et system der ikke virker

Det er trist at sige det. Men, systemet fungerede BETYDELIGT bedre, den gang en våbentilladelse var noget man fik på sin lokale politistation. Ofte var ventetiden den tid, som det tog at drikke en kop kaffe.

Læs også: PAC lover hurtigere sagsbehandling for våbentilladelser i 2021

Centraliseringen og digitaliseringen af tilladelsesprocessen har indtil videre kun medført yderligere besvær for landets jægere. For nylig hævede man prisen for behandling af ansøgninger om våbentilladelser markant – bl.a. med det erklærede formål, at behandlingstiderne så skulle blive væsentligt kortere.

Desværre begik man tilsyneladende den helt utrolige brøler, at man slukkede for det gamle system inden man havde sikret sig, at det nye fungerer. Og det virker ikke.

Påmindelse om fornyelse af tilladelse kan ikke udsendes

I skrivende stund er politiet efter eget udsagn ude af stand til at sende påmindelser ud om, at tilladelser skal fornyes og de kan slet ikke behandle ansøgninger om tilladelser til sammensatte våben – f.eks. rifler med udskiftelige piber.

Sagsbehandlingstiderne for alle andre tilladelser er MANGE uger, og politiet kan intet sige om, hvornår de atter kan yde den service, som de bliver betalte for.

Læs også: Jagtvåben ender yderst sjældent i kriminelle miljøer

Til gengæld har de været ude med en udmelding om, at jægere med våben, hvor tilladelsen løber ud på grund af nærmest uendelige sagsbehandlingstider hos politiet, allernådigst kan beholde disse våben under sagsbehandlingstiden, mens det fortsat er uklart om våbnene kan anvendes. Løber din riffeltilladelse ud midt i bukkejagten risikerer du med andre ord at stå uden lovligt våben på jagten, selvom du ansøger om fornyelse af tilladelsen nu.

Flyt administrationen fra Politiet

Igennem de sidste mange år har politiets håndtering af våbentilladelser været en farce. De magter ikke opgaven, men har ikke desto mindre monopol på den. Havde en virksomhed opført sig sådan overfor sine kunder – altså ikke leveret de ydelser, de tager sig betalt for – så havde den ud over møjanmeldelser på Trustpilot også kunnet imødese en snarlig konkurs. Det er helt enkelt ikke rimeligt, at håndteringen kører så dårligt, og det er ikke blevet bedre af de nylige prisstigninger – tværtimod.

Det er på tide at opgaven flyttes fra politiet, som i fremtiden udelukkende bør tage stilling til vandelsgodkendelsen af den enkelte våbenejer. Nok er nok.

Politiets Administrative Center | Kontakt politiet | Politi

Læs også