PAC magter ikke sin opgave

Trods forhøjede afgifter og nyt system er der igen store forsinkelser i behandlingen af våbentilladelser hos PAC. Nok er nok, mener Jens Ulrik Høgh.

- Annonce -

Det er menneskeligt at fejle. Men det er uacceptabelt, når man ikke lærer af sine fejl. Især når fejlene gentages i det uendelige.

De sidste mange år har Politiets forvaltning af deres opgaver i forbindelse med at udstede våbentilladelser langt fra fungeret tilfredsstillende. Problemerne er mange. I lange perioder har sagsbehandlingstiderne været helt uacceptabelt lange. Dertil har man nytolket dansk våbenlovgivning, hvilket har resulteret i nye og absurde problemer.

Danske bøssemagere må pludselig ikke prøveskyde våben, der er inde til reparation. Man må ikke anvende nye hylstre til genladning af ammunition. Afskaffelsen af tilladelser til lyddæmpere volder problemer i forhold til at tage dem med på jagt i vore nabolande. Udstilling og prøveskydning af våben hos våbenhandlere og på udstillinger er blevet et logistisk mareridt, hvor ingen kan vide sig sikre.

Højere afgift og et system der ikke virker

Det er trist at sige det. Men, systemet fungerede BETYDELIGT bedre, den gang en våbentilladelse var noget man fik på sin lokale politistation. Ofte var ventetiden den tid, som det tog at drikke en kop kaffe.

Læs også: PAC lover hurtigere sagsbehandling for våbentilladelser i 2021

Centraliseringen og digitaliseringen af tilladelsesprocessen har indtil videre kun medført yderligere besvær for landets jægere. For nylig hævede man prisen for behandling af ansøgninger om våbentilladelser markant – bl.a. med det erklærede formål, at behandlingstiderne så skulle blive væsentligt kortere.

Desværre begik man tilsyneladende den helt utrolige brøler, at man slukkede for det gamle system inden man havde sikret sig, at det nye fungerer. Og det virker ikke.

Påmindelse om fornyelse af tilladelse kan ikke udsendes

I skrivende stund er politiet efter eget udsagn ude af stand til at sende påmindelser ud om, at tilladelser skal fornyes og de kan slet ikke behandle ansøgninger om tilladelser til sammensatte våben – f.eks. rifler med udskiftelige piber.

Sagsbehandlingstiderne for alle andre tilladelser er MANGE uger, og politiet kan intet sige om, hvornår de atter kan yde den service, som de bliver betalte for.

Læs også: Jagtvåben ender yderst sjældent i kriminelle miljøer

Til gengæld har de været ude med en udmelding om, at jægere med våben, hvor tilladelsen løber ud på grund af nærmest uendelige sagsbehandlingstider hos politiet, allernådigst kan beholde disse våben under sagsbehandlingstiden, mens det fortsat er uklart om våbnene kan anvendes. Løber din riffeltilladelse ud midt i bukkejagten risikerer du med andre ord at stå uden lovligt våben på jagten, selvom du ansøger om fornyelse af tilladelsen nu.

Flyt administrationen fra Politiet

Igennem de sidste mange år har politiets håndtering af våbentilladelser været en farce. De magter ikke opgaven, men har ikke desto mindre monopol på den. Havde en virksomhed opført sig sådan overfor sine kunder – altså ikke leveret de ydelser, de tager sig betalt for – så havde den ud over møjanmeldelser på Trustpilot også kunnet imødese en snarlig konkurs. Det er helt enkelt ikke rimeligt, at håndteringen kører så dårligt, og det er ikke blevet bedre af de nylige prisstigninger – tværtimod.

Det er på tide at opgaven flyttes fra politiet, som i fremtiden udelukkende bør tage stilling til vandelsgodkendelsen af den enkelte våbenejer. Nok er nok.

Politiets Administrative Center | Kontakt politiet | Politi

Læs også: 21 skarpe til justitsministeren vedr. våbenbekendtgørelsen

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner