Persondatapolitik

For Danske Jagtmedier ApS

1    Introduktion

1.1    Denne Persondatapolitik beskriver Danske Jagtmedier ApS’ online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside.

2    Dataansvarlig

2.1    Danske Jagtmedier ApS er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3    Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1     Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i  overensstemmelse med et af følgende formål:

a. at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;
b. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
c. for at underrette om ændringer i vores ydelser;
d. for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;
e. hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at kunne gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;
f. for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;
g. for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;
h. for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;
i. for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre forpligtelser som Danske Jagtmedier Aps måtte have.

3.2    Vores grundlag for behandling er:

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, mens du er abonnent eller kunde hos Danske Jagtmedier ApS i forbindelse med formålene i punkt 3.1 a-c.
  • Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vore legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g-h.
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Danske Jagtmedier ApS i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 i.

3.3  Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

  • Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.
  • Hvor behandlingen er nødvendig for, at Danske Jagtmedier ApS kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.
  • Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Danske Jagtmedier ApS opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

4    Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1     Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger /anvender denne hjemmeside.

5    Dine rettigheder

5.1     Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2     Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 11 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3    Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6    Kategorier af personoplysninger

6.1     Vi behandler følgende personoplysninger:

  • personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden, eller når du foretager et køb på hjemmesiden;
  • personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis;
  • personoplysninger, som du har givet os via andre produkter, ejet af Danske Jagtmedier ApS, sociale medier, loyaltetsprogrammer og konkurrencer;

6.2     Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

7    Overførsel af personoplysniger

7.1    Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2     Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

7.3     Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.4     Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.5     Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

8    Sikring af dine personoplysninger

8.1     Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

9   Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1     Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

10    Kontaktoplysninger

10.1     Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:

Danske Jagtmedier ApS

Engholmen 10

6621 Gesten
CVR: 38108220
Email: cj@danskejagtmedier.dk