Politiets fejlslagne våbenregister meldt til Ombudsmanden

Det skandaløse våbenregistreringssystem hos Rigspolitiet virker fortsat ikke og imens venter tusindvis af jægere på tilladelser. Butikker og jagtrejsebureauer taber formuer.

Skandalen omkring Politiets nye våbenregistreringssystem, der ikke virker, har nu fået Danmarks Jægerforbund til at gå til ombudsmanden for at bede ham se på den fastlåste situation. Forbundet har svært ved at se logikken i at lancere et nyt system, som Rigspolitiet godt vidste ikke fungerede og dermed udsætte en stor gruppe borgere og virksomheder for alvorlige gener.

”Vi har via Ombudsmandens klagesystem bedt om, at han tager denne sag op. Vi mener ganske enkelt ikke, at Justitsministeriet og Rigspolitiet har handlet korrekt i forhold til at lancere et våbenregister, som man på forhånd ved ikke fungerer”, forklarer Marie-Louise Achton-Lyng, der er formand for Våbenudvalget i Danmarks Jægerforbund.

”Myndighederne har i denne sag valgt, at hensynet til systemet vægter højere end hensynet til borgerne. Det er rystende,” mener Marie-Louise Achton-Lyng.

Forsøgsdyr

Formanden for Våbenudvalget mener, at den rigtige vej havde været at myndighederne skulle have ventet med at lukke det gamle system, indtil det nye våbensystem var færdigudviklet og færdigtestet. Alternativt kunne man have haft nogle dispensationsordninger på plads indtil det nye system fungerede.

”Danske våbenejere er blevet til forsøgsdyr i endnu en af statens it-skandaler. Jeg foretrækker, at man øver sig på virtuelle mennesker i et lukket system, inden man introducerer systemet ude i den virkelige verden. Vi er jo borgere i det her land – ikke forsøgsdyr,” forklarer Marie-Louise Achton-Lyng på Jægerforbundets hjemmeside.

Læs også: Justitsministeriet skrottede det gamle våben IT-system inden det nye kørte

Ombudsmanden vælger selv, om han vil tage en sag op. Han kan ikke træffe egentlige juridiske afgørelser, men han kan rette kritik mod myndighederne og anbefale, at de ændrer praksis eller handler i en konkret sag af principiel karakter.

Våbenbrancen bløder

Politiet forklarer, at man var nødsaget til at skifte til det ikke fungerende system, da EU ellers kunne idømme dagbøder til Danmark. Dermed flyttede politiet hele aben over på de titusindvis af våbenejere, der nu sidder fast i systemet og ikke kan få deres tilladelser eller våbenpas.

Også jagt- og våbenforretninger er desperate og ligger inde med tusindvis af våben, som de nye ejere ikke kan afhente uden tilladelsen på plads.

Branchen oplyser, at omsætningen er styrtdykket på grund af de mange jægere, som ikke kan komme på jagt.

Også jagtrejsebranchen forventer betydelige tab som konsekvens af de manglende tilladelser og våbenpas. Det er derfor en udbredt opfattelse, at det havde været langt billigere for samfundet, om myndighederne blot havde ladet det gamle system køre, og så acceptere de mulige dagbøder fra EU indtil det nye system kunne implementeres uden gener.

Læs også: Myndighederne kaster mere grus i våbenregistreringen

Læs også