Råd bakker op om flere beskyttede naturområder

Biodiversitetsrådets nye rapport fortolker ”strengt beskyttet” natur strammere end regeringen

Det står skidt til med biodiversiteten i Danmark. Det understreges af Biodiversitetsrådets årsrapport, som udkom sidste uge. Rådet, der er uafhængigt, er ikke i tvivl om, at den absolut alvorligste trussel mod biodiversiteten er menneskers påvirkning af naturen og miljøet. Faktisk fastslår Rådet, at der ikke er et eneste sted i Danmark, hvor naturen ikke er påvirket af menneskelig aktivitet.

Biodiversiteten har det skidt i Danmark. Ny rapport er bekymret for naturen, men ser ikke jagt som årsagen. Foto: Shutterstock / Dennis Jacobsen.

Derfor er der i rapporten – ikke underligt – opbakning til EU’s biodiversitetsplan, som også Danmark bakker op om. Planen opfordrer til, at i 2030 skal 30 procent af naturen i EU være beskyttet, og mindst 10 procent skal være strengt beskyttet.

De strengt beskyttede områder er meget tæt på at være komplet uberørt natur, og de omdiskuterede nationalnaturparker i Danmark, er et forsøg på at komme mere i den retning. Uden dog, at være der hvor EU-planen forestiller sig de strengt beskyttede områder.

For jægerne er det naturligvis interessant om jagten berøres af ambitionerne og i hvilket omfang. Biodiversitetsrådet mener ikke, at jagt og jægere er en del af problemet for biodiversiteten, som man desværre ser enkelte steder i debatten. Rådet mener dog, at begrænsninger for jagt bør indgå som en del af løsningen.

Positive jægere

Danmarks Jægerforbund er umiddelbart positiv omkring rapporten og støtter også ambitionerne om flere beskyttede områder. Forbundet er dog overbevist om, at beskyttelsen ikke nødvendigvis kolliderer med aktiviteter som jagt og fiskeri. Formand Claus Lind Christensen kommenterer Biodiversitetsrådets rapport således:

”Det er for nemt bare at frede og holde folk ude. For mig virker det gammeldags. Vi skal da have højere ambitioner end det. Vi skal i stedet, som moderne og oplyste mennesker, lære at sameksistere med naturen. Jeg tror ikke på, at vi på nationalt eller internationalt plan kan genoprette naturen, medmindre vi ser mennesket som en del af løsningen.”

I et lille land som Danmark med begrænsede mængder natur, er det nok en ret rationel tilgang.

Claus Lind Christensen, Formand for Danmarks Jægerforbund tror ikke på at lukke helt af og isolere fredet natur i Danmark. (Foto Sax, Jægerforbundet)

På et enkelt, men centralt punkt, er Biodiversitetsrådets ikke i tråd med jægernes ønsker. Rådet vælger at arbejde med en så streng definition af ”strengt beskyttet”, at der ikke er plads til jagt og fiskeri i disse områder.

Dermed er Rådet heller ikke i tråd med den afgående regering, som mente, at der skal arbejdes henimod, at der også kan gives mulighed for jagt og fiskeri i eventuelle strengt beskyttede områder. En tilgang men må håbe, at en kommende regering fortsætter med at have.

Alt i alt er Jægerforbundet dog godt tilfreds med den nye rapport fra Biodiversitetsrådet.

”Selvom vi er uforstående overfor den ortodokse tolkning af begrebet ’strengt beskyttet’, så ændrer det ikke på det glædelige i, at vi lever i en tid, hvor vi endelig ser ud til at tage naturens ringe tilstand alvorligt. Det er ved at gå op for os alle sammen, at vores skæbne er bundet sammen med naturens, og at vores fremtid i høj grad afhænger af en sund og stærk natur, siger formand Claus Lind Christensen.

Læs hele rapporten her.

Læs også