Home Jagtformer Reguleringsjagt Rågeregulering

Rågeregulering

0
Rågeregulering

Alle sætter pris på grønne områder og natur som en del af byen. Men det er ikke kun os mennesker, der elsker disse områder, det gør rågerne også. Rågen er en kolonirugende fugl, hvorfor få hurtig bliver til mange.

Rågen er fredet i henhold til EU fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979. Det er dog muligt, efter forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, at foretage regulering af voksne råger i det tidlige forår inden redebygning og æglægning samt regulering af rågeunger uden for reden i rågekolonier i perioden 1. maj til 15. juni.

Råger kan være meget støjende. Støjen fra rågekolonien er mest generende fra kolonien dannes omkring marts, til efter ynglesæsonen er overstået i juni måned, hvorefter fuglene spredes igen.

I filmen ”Rågeregulering” har vi sat os for at undersøge, hvordan en lokal rågekoloni i Lejre Kommune påvirker omgivelserne. I filmen taler vi med en biolog, en nabo til en rågekoloni, den lokale ejendomsmægler samt formanden for Lejre Jagtforening, som også tager os med på regulering af rågeunger.