Dansk råvildt er i krise

Og forskerne kan ikke finde ud af, hvad der foregår. Ny rapport opfordrer til mere forskning

Den danske rådyrbestand er i krise. I hvert fald hvis man kigger på antallet af nedlagte dyr. Det har nemlig været faldende i en længere årrække, og faldet ser ikke ud til at stoppe. Ifølge en ny rapport fra DCE – Nationalt center for miljø og energi ved Aahus universitet, er vildtudbyttet af rådyr faldet med 42 procent siden 2009.

Udviklingen er markant fordi vores nabolande Tyskland, Sverige og Norge ikke oplever samme fald i bestanden, der dermed er et særligt dansk fænomen.

Nedgangen i den danske bestand af råvildt blev først tydelig på Fyn midt i halvfemserne. Faldet bredte sig derefter til andre regioner, og der begyndte et markant fald i Nordjylland i 2013. Netop det at faldene sker regionalt og er meget voldsomme (På et enkelt år faldt mængden af nedlagt råvildt på Fyn med 23 procent) tyder på konkrete og dramatiske begivenheder som for eksempel sygdomsudbrud. Der blev da også konstateret både diarre og afmagring i den fynske råvildtbestand i perioden. Alligevel er det ikke lykkedes forskerne at identificere en klar årsag til den faldende bestand på nationalt plan.

Forskere udelukker også at årsagen er rovdyr, eller at andre hjortevildtsarter skubber råvildtet ud. De første fald i råvildtbestanden (Fyn) sås i halvfemserne. Ulvene kom først til Danmark noget senere, og den har ikke etableret sig på Fyn.

En anden mulighed er ændringer i landskabet, primært hvad angår dyrkning af jorden. For eksempel kan det have indflydelse på råvildtbestanden, hvis landmændene i stor stil skifter afgrøder fra roer til majs som råvildtet ikke er så begejstret for. Den forklaring er forskerne mere optagede af.

Rapporten viser nemlig, at nedlagte rålam i gennemsnit blev 3 % tungere mellem 2013 til 2020. Dette kunne umiddelbart indikere en svagt forbedret fødesituation. Men når tallene korrigeres statistisk for en negativ effekt af den faldende tæthed i bestandene, faldt vægten for både lam og ældre dyr fra 2013 til 2020, hvilket forskerne mener kan tyde på faldende økologiske bæreevne.

Sidste år blev der nedlagt små 80.000 stykker råvildt i Danmark. Det betyder at der sandsynligvis er et sted mellem 300.000 og 400.000 stykker råvildt i Danmark. Bestanden er dermed ikke truet eller i krise trods det markante fald i antallet af dyr.

Du kan læse rapporten Bestandsanalyse af danske rådyr fra DCE – Nationalt center for miljø og energi her – https://dce2.au.dk/pub/SR542.pdf

Læs også