Regler for halvautomatiske rifler strammes

En netop offentliggjort ændring til våbenbekendtgørelsen medfører begrænsninger for halvautomatiske våben.

halvautomatisk riffel til jagt

Er du fan af halvautomatiske rifler, skal du være opmærksom på, at reglerne er strammet markant. Hvor halvautomatiske jagtrifler tidligere ikke har haft nogen særstatus i lovgivningen er der nu strammet op, så den enkelte jægere maksimalt må eje en halvautomatisk riffel i kaliberklasse 1 og to i randtændingskalibrer (maksimalt 5,6 mm). 

Man kan altså ikke fremadrettet opnå tilladelse til en halvautomatisk riffel i mindre centraltændte kalibrer eller til mere end en større riffel til f.eks. drivjagt på vildsvin. 

Eksisterende tilladelser vil ikke blive fornyet og medmindre man kan sælge de rifler, der nu bliver ulovlige, til udlandet er eneste mulighed for at beholde dem en permanent konvertering til repeterriffel.

Alle der ejer f.eks. en AR15 i kaliber .223 eller en US-karabin må altså sige farvel til disse våben og det fremgår ikke umiddelbart nogen steder, at de er berettiget til nogen form for erstatning.

Der er enkelte lys i mørket. F.eks. frafaldes kravet om, at magasiner skal være permanent fastgjorte til den halvautomatiske jagtriffel. 

Man må altså gerne eje og anvende en klasse 1 riffel med løse magasiner (der indeholder maks. to patroner) fremadrettet.

De nye regler fremgår af en ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition, der blev offentliggjort den 29. juni 2020. Den nye bekendtgørelse kan læses på retsinformation.dk.

LÆS OGSÅ

Nye regler for lyddæmpere kan give problemer ved rejse til udlandet

Nu kan du erhverve lyddæmper uden tilladelse

Arealkrav på vej for jagt på kronhjort