biotopplan

Har du planer om, at udsætte et større antal fasaner eller agerhøns på din ejendom, skal der udarbejdes, anmeldes og gennemføres en biotopplan. Det indebefatter ejendomme med over 100 hektar, der udsætter mere end én fasan eller én agerhøne per hektar.

En biotopplan har til formål, at forbedre levevilkårne for vildtet. Biotopplanens naturtiltag skal målrettes 4 arter/ratsgrupper, hvoraf mindst 2 af dem skal være ikke-jagtbare arter. Den oprindelige tidsfrist for anmeldelse af btoptopplan var den 1. maj, men grundet IT-problemer har Miljøstyrelsen valgt at forlænge muligheden.

Anmeld biotopplan her.

Læs også: Anlæggelse af vildtager – hvilke tanker bør man gøre sig