Wang LiQiang
Foto: Wang LiQiang / Shutterstock

Det er ikke kun det kystnære fiskeri, der oplever problemer med skarv. De sidste mange år har lystfiskere oplevet, at skarven æder fiskeyngel som laks, stallinger, ørreder etc. i åløb.

Skjern Å Sammenslutningen har derfor indgået en aftale med Naturstyrelsen om, at skarven kan reguleres frem til den 31.03.2021. Det betyder, at du nu kan søge om tilladelse til at jage skarv ved Skjern Å. Da skarven er et stort problem for sårbare fisk, herunder laks, og bruger Skjern Å som en madkasse, rækker Skjern Å Sammeslutningen nu efter hjælp fra jægerne.

”I øjeblikket oplever vi ikke et kapacitetsproblem, men sker det, så vil vi selvfølgelig indføre et system, der sikrer at området tilgås mere struktureret”, fortæller Per fra Skjern Å Sammenslutningen. Tilmed oplyser Per, at når reguleringstilladelsen udløber, er der blot 16 dage til at laksepremieren går ind, hvor et hav af lystfiskere indtager området og dermed afholder skarven for at spise fiskene.

Kort historie om Danmarks største naturgenopretningsprojekt, Skjern Ådal

Det er kun få danske naturområder, der har været igennem ligeså mange dramatiske forandringer de sidste 100 år som Skjern Ådal. Tilbage i 1960’erne blev Skjern Å rettet ud for at skabe frugtbar landbrugsjord. Udretningen og opdyrkningen fik alvorlige konsekvenser for dyrelivet og vandkvaliteten, hvorfor der godt 30 år senere var foretaget en genslyngning af Skjern Å. Et naturgenopretningsprojekt, der er gået hen og blevet Danmarkhistoriens største. På dette tidspunkt var bestanden af vildlaks næsten uddød, men et projekt ved Dansk Center for Vildlaks har resulteret i en stigende laksestamme. Der sættes i gennemsnit 170.000 smolt ud om året med håbet om, at de vokser sig til en sund stærk bestand.

Sådan får du reguleringstilladelse på skarv

Reguleringstilladelsen gælder indtil 31.03.21 på Naturstyrelsens arealer. Kontakt Per fra Skjern Å sammenslutningen på skarv@skjernaasam.dk eller tlf. 20951292.