KU: Skovskolen skal fremover levere jagt- og vildtforvaltningsuddannelser

Pressemeddelelse fra Københavns Universitet

Uddannelse: Skovskolen under Københavns Universitet skal fra 2021 stå for vildtforvalteruddannelsen og fem kortere uddannelser inden for jagt- og vildtforvaltningsområdet.

I et EU-udbud af uddannelserne, som Miljøstyrelsen har gennemført, har Skovskolen vundet udbuddet.

’Vi glæder os til at komme i gang med at udbyde disse uddannelser. De er alle centrale for landets jagt- og vildtforvaltning, og vi tror på, at vi kan styrke uddannelserne; dels fordi Skovskolen i forvejen har en lang række uddannelsesaktiviteter rettet mod hele skov- og natursektoren, dels fordi vi har indgået samarbejdsaftaler med en række stærke aktører’, siger Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen.

Artiklen fortsætter under billedet
Thomas Færgeman, forstander, Skovskolen. Foto: Christina Hauschildt

For både professionelle og fritidsjægere

Uddannelsen til vildtforvalter tager ca. ét år på fuld tid. Den er målrettet herregårdsjægere, biologer, skov- og landskabsingeniører og andre, der vil arbejde professionelt med vildtforvaltning. De fem kortere uddannelser er rettet mod både jægere, skytter, jordejere og andre med interesse for jagt og vildtforvaltning.

De kortere uddannelser er:

  1. Jagttegnslæreruddannelsen
  2. Flugtskydningsinstruktør
  3. Riffelinstruktør
  4. Skydeleder – riffel
  5. Udsætning af fuglevildt

I udbud for fem år

De i alt seks uddannelser har hidtil været udbudt af Danmarks Jægerforbund med tilskud fra Miljøstyrelsen. Da styrelsens kontrakt med forbundet udløber i indeværende år, skal kontrakten udbydes i markedet. Derfor sendte Miljøstyrelsen uddannelserne i udbud for en periode på fem år regnet fra 1. januar 2021 og med mulighed for forlængelse i op til fire år.

Artiklen fortsætter under billedet
Foto: Kristian Stenkjær

Miljøstyrelsen ser frem til samarbejdet med Skovskolen: ’Vi fik to gode tilbud ind på gennemførelse af disse uddannelser. På baggrund af en grundig evaluering af tilbuddene var det Skovskolen, der fik flest point i forhold til de opsatte kriterier,’ siger kontorchef Jens Skovager Østergaard fra Miljøstyrelsen i Odense.

Starter til januar

Første hold vildtforvaltere skal starte allerede i januar, så lige nu arbejder Skovskolen på højtryk for at få formalia på plads, så interesserede studerende kan søge om optagelse, om SU, om kollegieværelser, mm.

Også de korte uddannelser vil i løbet af efteråret blive udbudt på Skovskolens hjemmeside, www.skovskolen.ku.dk

For yderligere oplysninger:

Forstander Thomas Færgeman, thf@ign.ku.dk, 31 65 31 00

Kontorchef Jens Skovager Østergaard, Miljøstyrelsen, jenoe@mst.dk, 72 54 25 01

FAKTA

Uddannelsen til vildtforvalter
– giver kvalifikationer, der er nødvendige for at forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau.

Uddannelsen er en fuldtids efteruddannelse, der strækker sig over knap et år.

Se mere på www.skovskolen.ku.dk/vildtforvalter

 

 

 

 

 

 

LÆS OGSÅ

Jægerforbundet taber udbud til 30 mill.

Forlægning af dåvildt

Læs også