Slut med selvstændig ansøgning om tilladelse til lyddæmperen når du skal til Sverige

Efter år med frustrationer over de svenske regler vedrørende indførsel af lyddæmpere til jagt er de nye regler nu på plads. Fra 1. juli er lyddæmperen en del af våbenet og opfattes ikke længere som en selvstændig våbendel.

- Annonce -

De svenske myndigheder meddeler nu, at den nye lovgivning omkring indførsel af jagtvåben, som ikke længere kræver seperate ansøgninger til våben og lyddæmper, bliver operativ fra 1. juli i år. Det betyder, at der i fremtiden ikke skal søges om særlig tilladelse for at indføre lyddæmpere. Danske jægere der skal til Sverige på jagt behøver altså ikke længere søge separat tilladelse til at medbringe lyddæmper, men kan medbringe den som del af deres danske våbentilladelse.

Læs også: Sådan vedligeholder du din lyddæmper

Den nye lovgivning retter op på en situation, som længe har frustreret danske jægere. Mange har nemlig ment, at når lyddæmperen ikke opfattes som en våbendel i Danmark burde de svenske myndigheder også acceptere, at den ikke kræver en særlig ansøgning. Det har de svenske myndigheder dog ikke været enige i. Det har derfor været nødvendigt at ansøge om særskilt tilladelse, når man ville bringe sin danske lyddæmper med til Sverige. Det har været en bureaukratisk og besværlig proces, hvilket har medført at mange har valgt at lade lyddæmperen blive hjemme.

Samme regler for lyddæmpere som for våben og ammunition

Alt det slutter nu. Mit Jagtblad har kontaktet det svenske politi, der nu har en definition af de nye regler klar. Gruppechef i Politiets Retsafdeling/SYD, Sarah Karem skriver til Mit Jagtblad:

Det förslag som röstades igenom i prop. 2021/22:46 är den nya lydelsen av 2 kap. 13 § b) vapenlagen (som reglerar undantaget från kravet på införseltillstånd för personer från Danmark, Norge och Finland som har tillstånd från en behörig myndighet) följande:

13 § Skjutvapen, ammunition eller ljuddämpare får föras in till Sverige utan särskilt tillstånd i följande fall:

  1. b) Enskilda personer som har permanent tillstånd från en behörig myndighet i Danmark, Finland eller Norge att där inneha jakt- eller tävlingsskjutvapen för eget bruk, får medföra dessa vapen med tillhörande ammunition och ljuddämpare (min anmärkning: Notera att man inte här kräver att det ska finnas ett tillstånd för själva ljuddämparen, utan man talar om ”tillhörande ljuddämpare”).

Den som har fört in vapen, ammunition och ljuddämpare för sådan jakt eller tävling i Sverige som avses i första stycket b får utan tillstånd inneha egendomen i Sverige under högst tre månader från dagen för införandet.

Från den 1 juli 2022 blir det alltså precis samma regelverk för ljuddämpare som för skjutvapen med tillhörande ammunition vid tillfällig införsel från de aktuella länderna.

Læs også: Svensk regering vil ændre i lyddæmperes status – skal ikke længere ses som et selvstændigt våben

Del artiklen hvor du vil:

Forrige artikelHallingjagt
Næste artikelSigtemidler til bukkejagt
- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner