Status på vildsvinepesten i Sverige

Efter en kæmpeindsats ser det ikke helt skidt ud med udbruddet af afrikansk svinepest nær den midtsvenske by Fagersta. De dødfundne grise er fortsat samlet tæt omkring udbrudsstedet og svenskernes indsats bliver mere og mere effektiv.

Der er nu gået mere end to måneder siden udbruddet af afrikansk svinepest i Midtsverige blev opdaget. Siden er der sket meget og situationen ser ikke så alvorlig ud som man kunne frygte. Her er historien som den har udviklet sig.

De allerførste syge svin blev fundet sidst i august. To kvinder, der var ude og ride stødte på et dødt vildsvin i en kanal. Samtidig fandt en lokal jæger et døende svin i skoven. Begge blev sendt til undersøgelse og først i september stod det klart, at dyrene var døde af afrikansk svinepest.

Et meget stort område blev afspærret og offentligheden fik forbud mod at bevæge sig i skoven. Første fase, fra omkring 7. september, var præget af en stor indsats fra lokale jægere og hunde. Det var her de fleste døde og smittede vildsvin blev fundet. Det blev også slået fast, at smitten sandsynligvis kommer fra en lokal losseplads, som lokale jægere allerede sidste år advarede myndighederne om havde besøg af vildsvin. Den første måned blev der fundet omkring 50 døde dyr. De fleste i svært tilgængeligt og vådt terræn, da svinene får høj feber og søger mod vand hvor de siden dør.

Midt i oktober indsatte myndighederne droner for at overvåge skovene og identificere vildsvin i det berørte område og siden i oktober har der også været regelmæssige kontroller af at restriktionerne mod at bevæge sig i området overholdes. Kontrollerne, der udføres af den svenske Jordbruksverket, skal både afsløre folk, der bevæger sig inde i det afspærrede område og kontrollere om dem, der har fået dispensation til at være i området, overholder de restriktioner der gælder.

Generelt er det myndighedens oplevelse at de lokale overholder reglerne, men at enkelte udefrakommende bryder områdets karantæne. Bliver man fundet i det lukkede områder risikerer man bøder.

”Vi prioriterer at rette kontrollerne mod de områder, hvor vi mistænker at folk bevist eller ubevist kan forvilde sig ind i. Bekæmpelsen af den afrikanske svinepest kræver stor udholdenhed også når det gælder om at overholde restriktionerne, fortalte Madeleine Haal Gertzell, der er gruppechef i Jordbruksverkets kriseorganisation, i en pressemeddelelse i oktober. Samtidig begyndte opsætningen af et stort hegn rundt om det meste af det berørte område. Hegnet opsættes af det svenske Trafikverk.

Status i november er dermed at der fortsat kun er fundet omkring 50 døde vildsvin og alle er fundet midt i det isolerede område. Myndighederne regner med, at der fortsat er mellem 300 og 600 vildsvin i området som alle skal bortskydes. At alle smittede grise fortsat, er fundet indenfor kerneområdet må ses som meget positivt. Det kan nemlig betyde at smitten ikke har spredt sig med stor hast.

Målsætningen er, at hegnet omkring det berørte område er færdigt inden de første kuld vildsvin begynder at ankomme efter nytår. Lykkes det, samtidig med at der ikke findes nye smittede grise udenfor hegnet, er muligheden for at det lykkes at begrænse udbruddet stor. Opgaven bliver så at sikre, at alle vildsvin indenfor området er væk inden hegnet tages ned igen.

Såfremt det ikke lykkes at begrænse smitten til området omkring Fagersta vil det være en katastrofe for den svenske vildsvinestamme og sandsynligvis allerede påvirke vildsvinene i det sydlige Sverige næste år og dermed berøre tusindvis af danske vildsvinejægere med revir i Sydsverige.

Læs også