Stop op, Wermelin! – demonstration mod indhegnet natur d. 5. oktober

En række betydende interessegrupper indkalder til demonstration mod planerne om indhegnede naturnationalparker med husdyr. Fra koordinatorerne har vi modtaget følgende pressemeddelelse.

Pressemeddelelse

Miljøministeriet i en historisk fejltagelse!

Stop op,  Wermelin! Demonstration d. 5. oktober kl. 11:00 på Christiansborgs Slotsplads ”

Udlægning af 75.000 hektar urørt skov og 15 indhegnede naturnationalparker med husdyr skal uden faglig baggrund og tvivlsom effekt fremme biodiversiteten. Til gengæld vil indgrebet skade klimaet, dyrevelfærden, hindre befolkningens frie adgang til naturen og hindre klimavenlig produktion af træ.

  • Ja til rig natur – nej til hegn
  • Ja til naturnær skovdrift og skov som klimaløsning – nej til urørt skov
  • Ja til dyr i naturen – nej til vanrøgt

En voksende del af befolkningen ønsker en rig natur i Danmark uden indhegninger. En natur, der giver plads til en rig mangfoldighed af arter og giver mennesker oplevelser.

Budskabet er:

  • Ja tak til natur. Nej tak til hegn. Nej til udsætning af dyr, som ikke får tilstrækkeligt opsyn og som udgangspunkt ikke må tilskudsfodres. Ja tak til, at vi kan færdes frit i den natur, vi har haft adgang til gennem generationer. Ja tak til skovdrift, der tilgodeser biodiversitet og samtidig opfanger CO2 til gavn for klimaet.
  •  Vi ønsker løsninger, som kan bremse klimaændringerne og samtidig bevare den biologiske mangfoldighed, træproduktionen, beskæftigelsen og økonomien.  Vi ønsker, at der plantes meget mere skov, hvor produktion har sin plads, at den naturnære skovdrift, der har været praktiseret bl.a. i statsskove de seneste 25-30 år intensiveres og udbredes til flere private skove.
  • Vi ønsker anerkendelse af, at rewilding, d.v.s. udsætning af store dyr, herunder heste og kvæg i indhegninger, uden pasning og uden vinterfodring er uegnet til andet end forsøg for at overvåge forsøgsdyrene og effekterne af eksperimentet.
  • Vi ønsker de traditioner for dyrevelfærd, som er oparbejdet gennem generationer, respekteret og fortsat udviklet i samarbejde med praktikere, dyrlæger og andre fagfolk. Dyr skal ikke gennem sult tvinges til at leve af føde, der ikke er deres naturlige valg, som er usundt og til tider uegnet og/eller giftigt. Lov nr. 229, der tillader forringede vilkår for dyr i statens indhegninger, skal ophæves.
  • Vi protesterer imod, at regeringen og Folketinget bygger sin naturpolitik på et snævert og begrænset felt af rådgivere, som tilbyder et kvikfix for naturen, de ikke har bevis for virkningen af.
  • Vi mener, folkestyret har et stort problem, når andre forskere og fagfolk advarer imod brugen af en ensartet forvaltningsmetode i alle indhegninger og regeringen og Folketinget fremturer. Problemet forværres af, at befolkningen ikke inddrages eller bliver hørt, før beslutningerne træffes.

Baggrund og kontaktpersoner

Grundlaget for urørt skov og naturnationalparker er mangelfuldt. Miljøminister Lea Wermelin og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding har været ude med alarmerende overskrifter om, at den biologisk mangfoldighed nærmest er i frit fald. Konfronteret med kritik om fejl i opgørelsesmetoderne, erkender Aarhus Universitet fejlen og reducerer antallet til reelt kun at omfatte et mindre fald for 8 (otte!) promille af arterne og endda en lille fremgang for skovene – som skal udlægges som ”urørt”.

Gevinsten for biodiversiteten er tvivlsom og udokumenteret, når man hovedsagelig vælger at sætte indhegninger med planteædende dyr i statsskov, hvor der i forvejen er den højeste gennemsnitlige biodiversitet. Oveni er de i forvejen beskyttet af tredobbelt certificering og af beskyttelsen som   natura 2000 arealer samt paragraf 3 efter naturbeskyttelsesloven. Desuden drives de allerede efter naturnære principper.

Urørt skov er ikke en gevinst for klimaet. End ikke på kort sigt. For i takt med at hugsten ophører, falder skovens gennemsnitlige løbende tilvækst og dermed den kulstofbinding, som sker gennem træernes vækst. Urørt skov kan have sin plads sine steder, men omfanget strider  imod boligministerens og Folketingets egen beslutning om mere miljøvenligt byggeri med større brug af verdens mest miljøvenlige byggemateriale: TRÆ. Hvis vi skal nå klimamålene og modstå de truende klimaforandringer, der med stor sandsynlighed skader biodiversiteten, er der brug for alle de kubikmeter træ, der kan produceres. Naturligvis under hensyn til den biologiske mangfoldighed som et nødvendigt ”både og”- princip.

Faktisk forringes klimaregnskabet samlet med 1 – 1,5 mio tons CO2 pr. år- eller en halv Ålborg Portland – landets største CO2 udleder.

Yderligere oplysninger:

Demonstrationskoordinator:

Dorthe Lerfeldt Andersen, 60245684.

Dyrevelfærd:

Lene Kattrup, dyrlæge, 21468380.

Tue Villebro, dyrlæge, byrådskandidat, Gribskov Kommune, Venstre, 22626623.

Brugerrepræsentanter

Susan Kjeldgaard, byrådskandidat, Gribskov Kommune, SF, 61354082.

Peter Junge, bindeled mellem brugergrupperne i Århuses skove, 51345676

Skov, biodiversitet, naturnær skovdrift:

Niels Juel Bundgaard Jensen, tidligere statsskovrider, Midtjylland, 40463834.

Jørn Stjernholm, Bevar de danske skove, tidligere skovfoged, 23489907.

Søren Grene, forstkandidat, Tisvilde, 21704824,

Robert Olesen, tidligere skovfoged og selvstændig 40227215.

Naturpleje

Christina Keppie, cand. Agro., Hestekonsulent, 20671624.

Presse

Lotte Haubroe, journalist, 20187308.

 


Læs også: 

Thisted siger klart nej til naturnationalpark

Er 15 naturnational-parker omkranset af 2 meter højt nethegn til gavn for vildtet?

Er køer og heste virkelig vild natur? 

Læs også