Store danske havområder erklæret som fuglebeskyttelsesområder

En million hektar vandområder blev denne måned erklæret som beskyttede. Det er især trækfugle, som kommer til at nyde godt af ordningen.

Efter lang tids forberedelse kunne Miljøstyrelsen denne måned udpege seks nye fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Områderne udpeges i den såkaldte Habitatsbekendtgørelse.

De seks områder er Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke og i Skagerrak. Et fuglebeskyttelsesområde, indebær, at myndigheder ikke kan give tilladelse til aktiviteter, der kan ”skade” fuglelivet.

Læs også: Månedens trofæ – tålmodighed og bukkeguld

De seks marine områder, som tilsammen dækker over et område på omkring en million hektar, var i høring tilbage i marts, hvor miljøministeren anerkendte Danmark som et betydningsfuldt land i forhold til trækfugle, da vi ligger centralt på vigtige trækruter for mange arter.

– Danmark er vigtig ikke bare for de danske fugle men for verdens fugle, fordi vi er et centralt stop på mange trækfugleruter. Der er tidligere blevet gjort alt for lidt for at beskytte trækfuglene. Nu vil regeringen udpege områder, så vi kan passe bedre på f.eks. edderfugle og havlit. Så store fuglebeskyttelsesområder er der ikke blevet udpeget på én gang i årevis, sagde Miljøministeren dengang.

Udpegelsen af de seks områder og i særdeleshed at man har medtaget Smålandsfarvandet, udløser ros fra Danmarks Jægerforbund:

– Det er glædeligt, at de seks projekterede fuglebeskyttelsesområder nu er en del af dansk lovgivning med de oprindeligt foreslåede grænser. Specielt er der grund til at rose miljøministeren for at fastholde prioriteringen af Smålandsfarvandets havdykænder på trods af et stærkt pres fra energibranchen for at få bygget en havvindmøllepark i områdets væsentligste økosystem, Omø Stålgrunde, siger formand for jægerforbundets trækvildtudvalg, Christian Clausen, som længe har kæmpet en indædt kamp mod havvindmøller i området.

Læs Habitatbekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2091

Læs også: Vildt er godt – især når det serves vildt

Læs også