Store danske havområder erklæret som fuglebeskyttelsesområder

En million hektar vandområder blev denne måned erklæret som beskyttede. Det er især trækfugle, som kommer til at nyde godt af ordningen.

- Annonce -

Efter lang tids forberedelse kunne Miljøstyrelsen denne måned udpege seks nye fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Områderne udpeges i den såkaldte Habitatsbekendtgørelse.

De seks områder er Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke og i Skagerrak. Et fuglebeskyttelsesområde, indebær, at myndigheder ikke kan give tilladelse til aktiviteter, der kan ”skade” fuglelivet.

Læs også: Månedens trofæ – tålmodighed og bukkeguld

De seks marine områder, som tilsammen dækker over et område på omkring en million hektar, var i høring tilbage i marts, hvor miljøministeren anerkendte Danmark som et betydningsfuldt land i forhold til trækfugle, da vi ligger centralt på vigtige trækruter for mange arter.

– Danmark er vigtig ikke bare for de danske fugle men for verdens fugle, fordi vi er et centralt stop på mange trækfugleruter. Der er tidligere blevet gjort alt for lidt for at beskytte trækfuglene. Nu vil regeringen udpege områder, så vi kan passe bedre på f.eks. edderfugle og havlit. Så store fuglebeskyttelsesområder er der ikke blevet udpeget på én gang i årevis, sagde Miljøministeren dengang.

Udpegelsen af de seks områder og i særdeleshed at man har medtaget Smålandsfarvandet, udløser ros fra Danmarks Jægerforbund:

– Det er glædeligt, at de seks projekterede fuglebeskyttelsesområder nu er en del af dansk lovgivning med de oprindeligt foreslåede grænser. Specielt er der grund til at rose miljøministeren for at fastholde prioriteringen af Smålandsfarvandets havdykænder på trods af et stærkt pres fra energibranchen for at få bygget en havvindmøllepark i områdets væsentligste økosystem, Omø Stålgrunde, siger formand for jægerforbundets trækvildtudvalg, Christian Clausen, som længe har kæmpet en indædt kamp mod havvindmøller i området.

Læs Habitatbekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2091

Læs også: Vildt er godt – især når det serves vildt

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner