Svenske jagthunde lever livet farligt

Et møde med en af fem forskellige arter af større rovdyr i Sverige, kan ende fatalt for jagthunden. En nyligt udgivet rapport viser, at særligt et rovdyr står for langt hovedparten af de konflikter, som har en dødelig udgang for hunden.

Den årlige opgørelse af rovdyrangreb i Sverige dokumenterer, at svenske jagthunde lever livet farligt. SLUs (Sveriges Lantbruksuniversitet) årlige opgørelse viser, at i  2021 blev i alt 56 jagthunde blev angrebet af rovdyr. Heraf overlevede 14 hunde ikke mødet, mens 42 hunde slap væk med skader, men med livet i behold.

Læs også: Jagthund angrebet af ulv vest for Ålborg

Det rovdyr, som oftest kommer i konflikt med jagthunde, er ulven. I alt 30 gange var en jagthund i infight med en ulv 2021. Heraf blev mødet med ulven fatalt for 11 jagthunde mens 19 hunde slap med skader. I den anden ende af skalaen findes jærv og bjørn, som kun kan tilskrives to skadede hunde hver.

Den næststørste synder er los, som stod for 16 angreb på jagthunde. Lossen har dog en tendens til at stikke af uden at føre angrebet helt igennem. Derfor er kun en enkelt hund død som følge af mødet med en los. Angreb på jagthunde kan også komme fra luften. Ørne stod for i alt fire angreb. Heraf overlevede to hunde ikke.

Det værst ramte områder er Jæmtland langs grænsen til Norge og Gävleborg Län (amt), der ligger nord for Stockholm, men også i Dalerne skal man passe på hunden. Her blev ni hunde angrebet af rovdyr.

Læs også: Svenskerne vil halvere antallet af ulve

Den svenske rigsdag har netop besluttet, at den stærkt voksende ulvestamme i Sverige skal begrænses med et forvaltningsmål, der ligger cirka 50% lavere end den nuværende bestand.

Du kan læse rapporten om angreb fra rovdyr her:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/vsc-publikationer/rapporter/viltskadestatistikrapporter/viltskadestatistik-2021.pdf

 

Læs også