Svenske ulve på vej mod danske jægere

Indsatsen for at få den voksende svenske ulvebestand under kontrol ser ikke umiddelbart succesfuld ud. Trods ønsket om færre ulve er der fortsat 450 ulve i Sverige, og nu rykker de sydpå, hvor danske jægere kan møde dem.

Sandsynligheden for, at danske jægere i Sydsverige får flere udfordringer med ulve i de kommende år, ser ud til at stige. Trods en beslutning om at mindske den svenske ulvebestand stiger antallet af ulve nemlig fortsat i vores naboland. De svenske myndigheder besluttede ellers i 2022, at der er for mange ulve i Sverige, og man satte kvoten til afskydning markant op i vinteren 2022/23 – fra 33 ulve i 2022 til 75 ulve i 2023. Det betød da også, at der blev nedlagt flere ulve i vinter, men bestanden ser ikke ud til at være faldet så meget, som ønsket.

Data fra optællingen i vinter fra den svenske Miljøstyrelsen, som blev frigivet i denne uge, viser nemlig, at der er en bestand på 450 ulve i landet. Ifølge den svenske miljøstyrelse har stammen dermed nogenlunde samme størrelse, som den havde sidste år. Det kan næppe være tilfredsstillende for den svenske regering, der ønskede markant færre ulve i Sverige. Samtidig beretter den svenske Miljøstyrelse, at ulvene ser ud til at brede sig støt sydpå.

”Vinterens opgørelse viste, at der var nogenlunde samme antal ulve som sidste år, og at etableringen i det sydlige Sverige fortsætter. Graden af ​​indavl er stort set på samme niveau som tidligere år, siger Mona Hansers, der er leder af Enheden for vildtanalyser hos det svenske Naturvårdsverket i en pressemeddelelse.

Nye territoriedannende par er blevet opdaget i amterne (Län) Skåne, Östergötland, Jönköping, Västra Götaland og Södermanland. Fælles for disse områder er, der ikke tidligere har været etablerede territorier for ulveflokke. Samtidig er antallet af ulveflokke i den centrale del Sverige faldet lidt.

Det høje antal ulve i Sverige harmonerer som nævnt ikke med politikernes ambitioner om færre ulve i Sverige, og det tyder på, at der også i den kommende sæson vil blive høje kvoter for afskydning af ulve i Sverige. Også muligheden for såkaldt ”skytsjakt” – bortskydning af problematiske individer – ser ud til at blive øget den kommende tid.

”Antallet af ulve påvirker, hvordan ulvestammen forvaltes. Det svenske Naturvårdsverk kan delegere retten til at træffe beslutninger om licensjagt til länsstyrelsen, hvis betingelserne for licensjagt er opfyldt. Vi vil om kort tid offentliggøre amtsforvaltningernes beslutningsret vedrørende autoriseret ulvejagt, fortæller Carl-Johan Lindström, der er leder af vildtforvaltnings enheden hos den svenske naturforvaltning i pressemeddelelsen.

Historien om de svenske ulve har været problematisk i en årrække. De første ulve genindvandrede til Sverige fra Finland og Norge i halvfemserne, men op mod århundredeskiftet var der mindre end 75 ulve i Sverige og Norge tilsammen. Siden er det gået hurtigt med ulvene især i Sverige, og de seneste år har bestanden været på omkring 450 dyr. Det er langt over den minimumsgrænse på 300 individer, som de svenske myndigheder vurderer er nødvendig for at holde bestanden genetisk sund. Det vækker stærke følelser ikke mindst ude på landet i Sverige. Årligt angribes og dræbes mange hundrede tamdyr. I 2020 rapporterede svenskerne om 423 ulveangreb på tamdyr. 334 får blev dræbt og 70 blev skadet eller forsvandt. To køer blev fundet dræbt og 11 forsvandt efter ulveangreb. Ulvene går også hårdt til elge, hjorte og nogle steder også råvildt, og dertil kommer at et ikke ubetydeligt antal jagthunde hvert år dræbes af ulve under jagter i Midtsverige.

I 2020 blev 42 hunde angrebet og skadet af rovdyr under jagter. En del af disse var fra konfrontationer med los, men ulvenes angreb er langt mere dødelige.

Læs også