Svenskerne er negative overfor vildsvin

Undersøgelse viser, at de svenske vildsvin ikke er i kridthuset, men det svenske jægerforbund mener ikke at folk har et korrekt billede af grisene.

- Annonce -

En undersøgelse præsenteret i det svenske magasin ATL (landsdækkende fagmagasin for landmænd), giver et kedeligt billede af svenskernes relation til deres vildsvin. Magasinet har spurgt 1.002 svenskere mellem 18 og 79 år om deres opfattelse af størrelsen på den svenske vildsvinestamme. Seks af ti har svaret, at de mener, at den er for stor. Dermed tyder det på at svenskernes dobbeltsidede forhold til vildsvin er kammet over til den negative side, hvilket kan få kedelige konsekvenser for grisene, som giver mange jægere gode oplevelser i nabolandet.

I undersøgelsen, der blev foretaget i februar, skulle deltagerne forholde sig til om stammen er for stor, passende, for lille, eller om de ikke har en holdning til det. 60 procent mente at stammen er for stor, ni procent mente at den var passende og en procent mente at den var for lille. Resten svarede ved ikke.

Væsentlig reduktion i vildsvinestammen

Undersøgelsen vækker ikke glæde i det svenske jægerforbund, som gerne så, at den havde været afviklet lidt senere i år. Realiteten er nemlig, at den svenske vildsvinebestand er faldet med 25-30 procent i forhold til sidste år og, at der dette forår er meldinger om langt færre smågrise end tidligere år på samme tid.

”Det er ulykkeligt at undersøgelsen blev foretaget inden det markante fald i vildsvinepopulationen stod klart. Det virker som om mange svenskere tror, at vi er ved at drukne i vildsvin, og at jægerne ikke kan holde bestanden under kontrol. Virkeligheden er en anden,” siger vildtkonsulent Daniel Ligné fra det svenske jægerforbund.

Vildtkonsulent Daniel Ligné fra det svenske jægerforbund er ærgerlig over, at en undersøgelse viser at mange svenskere mener, at der er for mange vildsvin. Realiteten er en anden.

”Det faldende antal vildsvin skyldes sandsynligvis flere faktorer. Jeg tror at brugen af natsigtemidler har spillet en stor rolle, men generelt har jægerne lært, hvordan man jager vildsvin og det har haft en betydelig effekt,” vurderer vildtkonsulenten.

Smålændinge mest negative

Han er urolig over, at der samtidig med faldet i vildsvinestammen ser ud til at være en salmonellaepidemi i gang. Rapporter fra Södermanland, Östergötland og Skåne tyder på flere dødfundne smågrise end tidligere. Dermed har grisene ikke behov for mere dårlig presse.

Mest negative overfor vildsvinene er Smålændingene. Her mente 80 procent af de adspurgte, at vildsvinestammen er for stor. Daniel Ligné kan genkende deres bekymring, men påpeger, at det ikke nødvendigvis betyder, at Småland har den største vildsvinepopulation, men at terrænerne er forskellige.

I Södermanland (syd for Stockholm) er markerne store, og det kan række med en enkelt jæger i marken per nat for at få grisene ud af kornet. Småland består af store skovområder afløst af mindre dyrkede områder. Her kræver det måske 30 jægere at sikre den samme mængde korn mod vildsvin og undgå markskader.

Begrænset udbredelse

Selvom 30 procent svarede ved ikke på spørgsmålet om størrelsen på den svenske vildsvinebestand er Daniel Ligné overrasket over hvor mange, der havde en holdning til vildsvin i Sverige.

”Vildsvin findes bare i en trediedel af Sverige og folk i byerne møder jo aldrig vildsvin. De burde ikke have en negativ opfattelse. Alligevel har mange en holdning. Jeg tror det skyldes mediernes negative billede af vildsvin. De samler dramatiske historier om skader fra vildsvin op og giver nok et for negativt billede af grisene,” forklarer vildkonsulenten.

Han sammenligner det lidt med, at undersøgelser viser, at en trediedel af Stockholmerne er så bange for bjørne, at de ikke tør plukke svampe og bær i skoven. Problemet er bare, at der ikke findes bjørn i Stockholms området.

Det svenske jægerforbund arbejder for at give vildsvinene et bedre omdømme. Blandt ved at få mere vildsvinekød ud til flere mennesker. Hvis folk får smagt kødet og forstår, at vildtet har en værdi, vil opfattelsen af vildsvin ikke udelukkende blive baseret på de dramatiske historier i medierne.

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

Rypejagt i Canada

I det vildtrige Canada er der ikke mange, der går på rypejagt – det sker mest tilfældigt under anden jagt. Udlændinge er ofte mere interesserede i den traditionelle form for rypejagt end landets egne indbyggere.

Standhals i elgdrevet

Ude bag Kalixelvens imponerende vandmasser, finder man elgterræner af første klasse. I disse skove jager Robert Ramstad.

Dansk jæger skal i retten efter at have skudt køer

Den danske jæger, som sidste år skød tre stykker skotsk højlandskvæg under en vildsvinejagt nord for Kalmar, skal nu for retten i Sverige. Jægeren...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Riffelskydning – Sådan tager du højde for vindens påvirkning

Vind er riffelskyttens største udfordring. Dels fordi vinden er svær at vurdere i praksis, og dels fordi effekten af vinden selv på relativt korte skudhold er for stor til at ignorere. I forhold til vinden er der ingen nemme løsninger – viden og erfaring er altafgørende!

Lyddæmper tilbagekaldes

Har du en lyddæmper af mærket Ase Utra model Radien med produktionsmåned 06/20 og 07/20, bør du få den ombyttet hos forhandleren. 

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner