Svinepest fundet hos vildsvin i Sverige

Chok i Sverige – Afrikansk svinepest hos vildsvin nord for Stockholm – kan påvirke jagten allerede fra den kommende sæson.

Afrikansk svinepest er denne uge blevet fundet i en prøve ved det svenske veterinærinstitut (SVA). Den frygtede sygdom dukkede op hos et vildsvin fundet i et område nær Fagersta i Västmanland ca. 17 mil nord for Stockholm.

Det smittede vildsvin er et af syv dødfundne vildsvin i området de seneste 14 dage, og de svenske myndigheder har undersøgelser af endnu et vildsvin fra lokalområdet undervejs.

Fundet har chokeret svenskerne, og det kan få store konsekvenser for jagten i Sverige. Både for vildsvin, og når det gælder andre vildtarter.

– Vi sætter nu den beredskabsplan, vi har haft længe i værk og benytter os ikke mindst af erfaringer fra andre lande, der har været i en lignende situation, fortæller Lena Hellqvist Björnerot fra den svenske landbrugsstyrelse.

Et af de første initiativer bliver, at de ansvarlige myndigheder i samarbejde med jagtorganisationerne finder ud af, hvor stort et område, der er blevet ramt. Det sker ved at søge efter døde vildsvin i de områder, hvor de lokale jægere ved, at de holder til. Inden for det berørte område vil al adgang i første omgang være forbudt. Det betyder blandt andet, at svenskerne ikke må opholde sig i området for at plukke bær og svampe, jage, arbejde med skovbrug eller lave andre aktiviteter.

Smitten rammer ikke mennesker eller andre dyrearter, men smitten kan spredes via svinekød eller ved at bære virus på sko, værktøj, køretøjer.

Overraskende fund

– På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan smitten er kommet ind, men det er et langt spring fra det nærmeste smittede område i Europa, og vi antager derfor, at det er sket via mennesker og ikke vildsvin. Der er i øjeblikket en omfattende smittespredning i Europa. Der er lande, der er lykkedes med at udrydde sygdommen, og det er vores nationale mål, fortæller Karl Ståhl fra det svenske veterinærinstitut (SVA).

Alle i de berørte personer i områder – ikke mindst jægere – opfordres til at indberette dødfundne vildsvin. Myndighederne opfordrer også jægere og andre med gang i naturen i hele Sverige til at indberette fund af døde vildsvin til SVA. Det kan ske på www.rapporteravilt.sva.se.

Også grisebønderne opfordres til at holde ekstra øje med situationen og gennemgå sikkerheden på deres bedrifter ligesom landmændene bør kontakte en dyrlæge umiddelbart ved tegn på sygdom eller øget dødelighed.

Afrikansk svinepest har været i Europa siden 2007 og i EU siden 2014. Sygdommen er en meget smitsom virussygdom, der rammer vildsvin og grise alvorligt med feber, blødning, vaklen, dårlig appetit og til sidst døden – normalt indenfor en uge.

Også andre steder i Europa kæmpes der med den frygtede sygdom, og i 2023 meldes der især voldsom spredning på Balkan, hvor situationen sidste måned blev betegnet som ude af kontrol.

Ifølge det svenske jægerforbund jager 10.000 – 15.000 danske jægere i Sverige, og de vil blive berørt af situationen, hvis svinepesten breder sig sydpå.

Den svenske vildsvinestamme er i forvejen faldende efter øget afskydning de seneste år.

Læs også