Tal tyder på markant nedgang i svensk vildsvinebestand

De nyeste tal fra svensk vildtudbyttestatistik tyder på at den svenske vildsvinebestand er faldet markant de seneste år.

Ifølge hjemmesiden www.viltdata.se, der administreres af det svenske Jægerforbund, er der foreløbigt indberettet blot 7.950 fældede vildsvin i Sverige i 2022. Dermed er halvdelen af jagtåret 22-23 registreret og sammenlignet med jagtåret før virker tallet påfaldende lavt.

Mit Jagtblad har været i kontakt med det Svenske Jægerforbund, der ikke vil give et bud på hvor mange vildsvin, der nedlægges i Sverige i jagtåret 22-23, men ikke vil udelukke at der bliver tale om et markant fald i udbyttet.

Dermed tyder det på, at de mange danske vildsvinejægere i Sverige, som allerede sidste år observerede at der var færre vildsvin i terrænerne så ret. Også svenske jægere og eksperter så allerede sidste år tendensen. Jagtvårdskonsulent Jesper Einarsson fra det svenske Jægerforbund betegnede i 2022 afskydningen som meget høj og et tegn på at den svenske vildsvinestamme faktisk var ved at blive klart mindre. Han vurderede blandt andet at lovændringen om natsigtemidler ville have en meget signifikant effekt på afskydningen. ”En årsag kan være, at jægerne er blevet bedre til at jage vildsvin. En anden mulighed er, at den øgede tilgang til natsigtemidler har gjort det lettere at komme til vildsvinene, når de er i markerne om natten.” fortalte Jesper Einarsson i 2021.

Indførelsen af brug af natsigter kom efter en periode med rigtig dårlig omtale af de svenske vildsvin. Det er ingen hemmelighed, at langt de fleste svenske landmænd ønsker grisene hen, hvor peberet gror. Samtidig har vildsvinene fået megen omtale over deres glæde ved villahaver og enkelte episoder, hvor de er dukket op i udkanten af større byer på jagt efter madrester i affaldet.

Siden blev de svenske vildsvin yderligere svækkede af vinteren 2022, der var både lang og fugtig. Meldingerne gik tidligt på en næsten total mangel på smågrise flere steder i det sydlige Sverige. Effekten har tydeligvis været mærkbar for den svenske vildsvinestamme, der virker til at være blevet betydeligt mindre. især i det sydlige Sverige.

Spørgsmålet er nu, om der kan findes en balance, så bestanden af vildsvin kan stabiliseres og fortsætte med at være til glæde for svenske og danske jægere. Noget tyder på at jægere med passion for de kloge dyr skal se at få bidraget til at give dem noget mere positiv omtale i vores store naboland.

indrapporterede nedlagte vildsvin i Sverige de seneste 8 år ifølge www.viltdata.se:

2014 93526
2015 101477
2016 105116
2017 120224
2018 114739
2019 150311
2020 160892
2021 119972
2022 7950 i første halvår

Læs også