Ti fakta om trofæjagt

Ti fakta om trofæjagt, som du bør vide inden den næste mediestorm

Jagt og måske særligt jagtturisme (trofæjagt) er et emne, der ofte vækker stærke følelser. Hvad enten det er på de sociale medier, til middagsselskabet eller over frokostbordet i kantinen, bliver vi jægere ofte præsenteret for holdninger, der der bunder i manglende viden om jagtturismens betydning for naturbevarelsen.  Jens Ulrik Høgh har samlet 10 dokumenterbare fakta, som det er værd at vide, inden du næste gang står i orkanens øje..

1) I afrikanske lande MED jagtturisme (”trofæjagt”) vokser vildtets leveområder og antallet af vilde dyr typisk, fordi naturdrift med jagtturisme er en bedre forretning end kvægbrug.

2) I afrikanske lande UDEN jagtturisme (”trofæjagt”) skrumper vildtets leveområder og antallet af vilde dyr oftest, eftersom vildtet og naturen ikke har særlig høj værdi for lokalbefolkningen.

3) Det meste af al jagtturisme i Afrika foregår på tidligere kvæg- og fårefarme, som har gennemgået naturgenopretning. Det har skabt levesteder for millioner af store vilde dyr.

4) Ingen dyrearter er truede på grund af jagtturisme. Tværtimod. Der findes INGEN eksempler på dyrearter, som er udryddet af ”trofæjagt”.

5) Jagtturismen har ført til stærkt forbedret bevaringsstatus for rigtigt mange arter i det sydlige Afrika. Det gælder f.eks. Black Wildebeest, Bontebok, Cape Mountain Zebra og hvidt næsehorn.

6) Jagtturisme forsørger adskillige hundredetusinde mennesker i landdistrikter i Afrika.

7) Jagtturismen i Afrika leder ikke til at flere dyr dør i forhold til, hvis man blot ”lader
naturen passe sig selv”. Der høstes af et naturligt bestandsoverskud.

8) Jagtturisme financierer krybskyttebekæmpelse på hovedparten af naturområderne i lande med storvildtjagt.

9) Der foregår intet på en såkaldt ”trofæjagt” i Afrika, som ikke også foregår på en hvilken som helst hjortejagt i Europa. Jagten er simpelthen en del af den lokale naturforvaltning.

10) Kødet fra nedlagt spiseligt vildt bruges som regel lokalt. Intet går til spilde.

 

Læs også