Foto: Louise Pilgaard / Unsplash

Hvert år uddeler Naturstyrelsen omkring 2 millioner kroner til at støtte etableringen af flere vådområder og småsøer i det danske landskab.

Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne og tilskuddet har over årene været med til at etablere næsten to et halvt tusinde nye mindre vådområder over hele landet. Tilskuddene kan søges af alle private ejere af landbrugsjord og skov, og i 2022 forventes tilskuddet at være på 15.000 kroner pr. projekt. Der kan søges om tilskud til indtil 5 projekter pr. ejendom pr. år, og tilskuddets størrelse er ens for alle ansøgere, uanset etableringsmetode og etableringsomkostninger. Fristen for støtte til nye søer og vådområder i 2022 er 31. januar.

I perioden 2003 til 2019 er der etableret 2.560 mindre vådområder med omkring 251 hektar vandoverflade under tilskudsordningen og udbetalt i alt omkring 27 millioner kroner.

Læs også:Kom på dagsjagt hos Naturstyrelsen

Mens der i 2003 blev gennemført 78 projekter, var tallet i 2020 oppe på 129. Især i løbet af de første år modtog Naturstyrelsen relativt få ansøgninger, men det har efterhånden rettet sig, så antallet nu ligger rimelig stabilt.

De fleste af de vådområder, der er søgt tilskud til, er etableret på marginal landbrugsjord. En mindre del er etableret i skov og den gennemsnitlige vandflade på vådområderne vurderes til at være på ca. 1.000 m2.

Ansøgninger opnår point efter forventet biologisk værdi. En tredjedel af tilskudspuljen fordeles efter en geografisk nøgle med henblik på at sikre etablering af vådområder i alle egne af Danmark. Den resterende pulje på to tredjedele fordeles efterfølgende. Projekterne skal være anmeldt gennemført inden 1. november 2022.

Du kan læse mere om hvordan du ansøger her.

Læs også: Undersøgelse viste kun små forskelle mellem effektiviteten af blyholdig og blyfri riffelammunition