Tilfredshed med højt antal udsatte fugle i 2023

Miljøstyrelsens tal viser at der blev udsat godt 1,1 million fugle i Danmark sidste år. Tallet er højt og kan forhåbentlig bidrage til at der falder ro over den – i perioder – ophidsede debat om udsatte fugle.

Efter mange år med ballade omkring udsætning af fugle til jagt ser det nu ud som om der er faldet lidt ro over situationen og der er en positiv tone i Miljøstyrelsens pressemeddelelse omkring sidste års tal for udsatte fugle i Danmark. Styrelsen skriver blandt andet…

”I 2023 blev der udsat godt 1,1 million opdrættede fugle i Danmark, og heraf var 1.041.189 fasaner. Det viser tallene fra den obligatoriske indberetning i 2023, som Miljøstyrelsen netop har opgjort og offentliggjort. Tallet er det højeste, siden det i 2017 blev lovpligtigt at indberette enhver udsætning af fuglevildt i Danmark.

Indberetningen af de udsatte fasaner er steget år for år, og lå i 2023 ca. 80.000 over niveauet i det foregående år. Desuden blev der indberettet udsætning af 8.599 agerhøns og 75.073 ællinger af gråand.”

Gråænder, fasaner og agerhøns må udsættes uden særlig tilladelse, men antallet af udsatte fugle skal indberettes til Miljøstyrelsen. Kravet om indberetning gælder uanset antallet af udsatte fugle. 

Man har altid ret til at udsætte én fugl per hektar – fasaner og agerhøns på sin ejendom. Ejendomme der er på mindre en 100 hektar kan dog udsætte op til 100 fugle frit. Er der behov for at udsætte flere fugle skal man anmelde og gennemføre en biotopplan. Der er også krav om at deltage i et kursus.

En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, som skal forbedre vildtets levevilkår på ejendommen. En biotopplans naturtiltag skal målrettes fire arter/artsgrupper, hvoraf mindst to skal være ikke-jagtbare. Planerne gælder for ét eller tre år ad gangen.

Man kan vælge mellem 25 forskellige tiltag i sin biotopplan. De enkelte tiltag giver forskellige point, og når der samlet er opnået 85 point (3-årige planer) eller 100 point (1-årige planer), må der udsættes op til syv fugle heraf maksimalt fire agerhøns per hektar.

Du kan læse mere om biotopplaner her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1652   (bilag 2)

ÅrIndberettet i altFasanAgerhøneGråand, voksenGråand, ælling
2018859.214804.8617.05520047.098
2019868.103801.7736.26458959.477
2020877.851811.9267.15286057.913
20211.046.664958.35910.1421.51976.644
20221.045.911966.8148.4632.20268.432
20231.125.9521.041.1898.5991.09175.073

Læs også