Trikinprøvens vej gennem laboratoriet

I takt med at flere og flere danskere nyder den store oplevelse, det er at nedlægge vildsvin i Sverige, bliver det mere og mere vigtigt at huske på, at vildsvin (og bjørn) kan være vært for en ret ubehagelig parasit, trikin, som også kan smitte mennesker. Her kommer et indlæg fra en svensk ekspert fra Vidilab AB, som er værd at læse for alle, som efter en succesfuld jagt i det svenske gerne vil nyde noget af det lækre kød.

De fleste jægere ved, hvor vigtigt det er at udtage en prøve til undersøgelse af forekomst af trikiner, når man har skudt et vildsvin og regner med at ville spise det. Hvad de ikke ved, er, hvad der sker med prøven, når den analyseres på laboratoriet. I denne artikel viser vi prøvens vej fra det nedlagte dyr, til du som jæger får svaret, når analysen er udført.

Hvad er trikiner?

Trikiner er en parasit, en rundorm, som kan inficere de fleste kødædere, inklusive mennesket. Man bliver inficeret ved at spise kød, som indeholder levende trikinlarver. Selve larverne er meget små, blot cirka 0,1 mm lange. Når larverne når mave- tarmkanalen, udvikler de sig i løbet af nogle dage til voksenstadiet og begynder derefter at producere nye larver. En voksen trikinhun lægger dagligt 100-1.000 larver, som siden via lymfe og blod kommer ud i kroppens væv. Kun de larver, der kommer ind i muskeltråde (bortset fra hjertet), kan videreudvikles, de øvrige dør. I muskelvævet danner de fleste trikinarter en beskyttende kalkkapsel rundt om larven, og der kan de leve i flere årtier. Larverne kan tilmed leve videre, efter at værtsdyret er dødt, lige indtil kødet begynder at gå i opløsning under forrådnelsesprocessen.

Fund af trikiner forekommer meget sjældent i Sverige. Det sker hyppigst hos vildsvin, hvor det plejer at dreje sig om 5-10 tilfælde om året. Man plejer ligeledes hvert år at se nogle tilfælde hos bjørn.

Fund 2014

Lokalitet Køn/alder Larver/g kød Trikinart Laboratorium
Kronoberg Vildsvin 1 T. britovi SVA
Ronneby, Blekinge Vildsvin, so
83 kilo >20 T. pseudospiralis JP Hästveda
Strömsund, Jämtland Bjørn, han
163 kilo 01-feb T. nativa SVA
Kalmar Vildsvin, galt Meget inficeret
40 kilo T. pseudospiralis JP Hästveda
Älmhult Vildsvin Let inficeret T. britovi JP Hästveda
Pålsboda, Örebro len Vildsvin, galt 10 T. britovi JP Hästveda
90 kilo

Fund 2015

Lokalitet Køn/alder Larver/g kød Trikinart Laboratorium
Stockaryd, Kronoberg Vildsvin <1 år <1 Endnu ikke bestemt JP Hästveda

I 2015 fandt man også et tilfælde hos bjørn. Det var en hunbjørn, som vejede 147 kilo, og som havde 22 trikinlarver/gram kød.

Sygdommen trikinose

Hvis man pådrager sig en trikininfektion, får man sygdommen trikinose også kaldet trichinellos. Det er en såkaldt zoonose, hvilket indebærer, at den kan smitte mellem dyr og menneske. De hyppigste smittekilder for mennesket er koldrøget pølse og andre utilstrækkeligt opvarmede charcuterivarer.

De symptomer, der opstår hos mennesker, hænger direkte sammen med det antal larver, en person har fået i sig. Infektion med et fåtal af larver giver som regel ingen symptomer, hvorimod en kraftigere infektion kan give symptomer som muskelsmerter, langvarig feber med mere. Trikinose kan have dødelig udgang hos mennesker. Mere indgående information om sygdommen findes her:
www.folkhalsomyndigheten.se og her: www.statensseruminstitut.dk

Hvordan uskadeliggøres trikinlarver i kød?

trikinprøve
Hængende gris til prøveudtagning.

Opvarmning: For at uskadeliggøre trikiner i kød skal kødet opvarmes, så hele stykket opnår en temperatur på mindst 67 grader Celsius.

Frysning: Frysning er en usikker metode til at uskadeliggøre trikiner, da de forskellige arter har forskellig følsomhed over for lave temperaturer. Følsomheden beror også på, hvilket værtsdyr trinkinlarverne befinder sig i. Eksempelvis uskadeliggør frysning ved -18 0 C i fire uger trikinlarver i kød fra tamsvin, men ikke altid i kød fra vildsvin og slet ikke fra hestekød.

Den absolut sikreste måde til at undgå at blive smittet af trikiner er at lade et autoriseret laboratorium teste kødet med en godkendt metode.

En fortegnelse over autoriserede svenske laboratorier findes her…

Og du kan finde oplysninger om laboratorier i Danmark her…

Trikinprøvens vej gennem laboratoriet

Når du har skudt et vildsvin og vil sikre dig, at det ikke indeholder trikiner, er det først og fremmest vigtigt, at du udtager prøven fra den rette del af dyret.

Hvad er trikiner
Tilstrækkeligt stort stykke ”nyretap” og et stykke fra forben – så stort som en golfbold.

Prøven udtages dels fra den såkaldte nyretap (ikke nyren), dvs. mellemgulvets fæste mod ryggen i de kødfulde dele, og dels fra andre dele af mellemgulvet eller fra muskelvæv fra et forben. Tilstrækkelig mængde er mindst 25 gram (på størrelse med en golfbold), gerne 50 gram muskelvæv uden hinder. Hvis der påvises trikiner, vil alt materiale fra undersøgelsen blive yderligere kontrolleret, derfor kræves der rigeligt med testmateriale. Den del af dyret, hvorfra trikinprøven er udtaget, bør ikke nedfryses, idet der til en eventuel efterfølgende sikker analyse kræves en dobbelt så stor mængde testmateriale.

Når du har taget en tilstrækkelig stor mængde prøvemateriale fra rette sted på dyret, findes der to måder, hvorpå prøven kan indsendes til analyse.

  1. Gå for eksempel ind på ”kollamasken.jetshop.se” og bestil ”kollamasken-trikin”, et forudbetalt prøvesæt, som du får tilsendt gratis. Porto og udgiften til analysen indgår ligeledes.
Hvad er trikiner
Trikinkuvert

Følg instruktionen i prøvesættet og aflever kuverten med korrekt udfyldt følgeseddel på nærmeste posthus.

  1. Gå ind på www.jagareforbundet.se under ”medlemsförmåner”. Der finder du link til det veterinærmedicinske laboratorium ”Vidilab”, hvor du som medlem får rabat både på den indsendte prøve og på prøvesættet. Der kan du også downloade en følgeseddel, hvorpå der også står instruktion for prøvetagningen og indsendelsen af prøven. Du kan også finde informationen på www.vidilab.se.
Kunde ved døren til laboratoriet

Husk at angive, på hvilken måde du vil have svaret, så går det hurtigere.

En del kunder kommer direkte til laboratoriet og afleverer prøven der, hvilket er nemt for de jægere, der bor i nærheden af Enköping.

Analyse af trikinprøven

Når prøven kommer til laboratoriet, foregår testen på denne måde:

Udtagelse af prøve.
Blendning.

Prøveposerne åbnes, og prøven og følgesedlen forsynes med særskilt journalnummer.
På laboratoriet udtages en prøve fra kødet, og en bestemt mængde kød (5 gram fra vildsvin) afvejes på en kalibreret vægt.
I alt 100 gram, altså kød fra 20 individer, kommes i en blender og derefter i et glasbæger.
Almindeligt postevand blandet med saltsyre og pepsin tilsættes, inden bægeret placeres på en varmeplade med termostat og under omrøring.

Når kødet er opløst (ikke eventuelle trikinlarver), hældes indholdet fra bægeret forsigtigt igennem en finmasket si og ned i en separeringstragt, hvor det skal sedimentere i 30 minutter (eventuelle trikinlarver vil synke til bunds).

Prøven aftappes i et måleglas for yderligere sedimentering og bedømmes senere i et stereomikroskop, hvorefter antallet af eventuelle trikinlarver kan fastslås.

Separeringstragt.
Petriskål under mikroskop.

Ved fund af trikiner

Hvis prøven viser sig at indeholde trikinlarver, hvilket er meget usædvanligt, følger en meget omstændelig procedure med at spore, fra hvilket dyr smitten stammer. Vi indrapporterer også omgående fundet til Statens Veterinærmedicinske Anstalt (SVA), som er ansvarlig for, at fundet anmeldes til rette instans, da trikiner betragtes som en anmeldelsespligtig sygdom.

Hvad er trikiner
Trikinlarve i mikroskop.

Vi ringer til alle kunder, hvis prøver indgik i den undersøgelse, som viste sig at indeholde trikiner, og beder dem om at indsende mere kød til yderligere analyse.

Først undersøges prøverne på ny med fem individer i hver test og med større prøvemængde. Negative undersøgelser frasorteres, og kunderne underrettes om, at deres prøve ikke var inficeret.

Ved positiv test undersøges hvert individ på ny og med større prøvemængde, indtil man har fundet de inficerede dyr. ALLE prøver skal testes på ny for at være fuldstændig sikker på, hvilken prøve der var positiv, og at ingen andre prøver var inficerede.

Den kunde, hvis prøve indeholdt trikiner, opfordres til at destruere, helst brænde, kødet.

Besvarelse af prøver

I de allerfleste tilfælde indeholder kødet ikke trikinlarver og er da egnet som levnedsmiddel. Du får svar på den måde, du har angivet på følgesedlen, og svaret gives i de allerfleste tilfælde samme dag, som prøven ankom til laboratoriet. Helt undtagelsesvis kan det i tilfælde af, at laboratoriet modtager meget få prøver, tage en dag mere. Sommetider kan postvæsnet ikke levere os prøverne om natten, og det er vi ikke herre over, selv om vi ønskede det. Hvis du ikke har fået dit svar i løbet af tre dage, henvend dig da til laboratoriet og efterlys din prøve!

Du er velkommen til at kontakte laboratoriet, hvis du har spørgsmål om trikiner og prøvetagning. Tel: 0171-441260, info@vidilab.se, www.vidilab.se.

Læs også

Første tilfælde af afrikansk svinepest bekræftet i Tyskland

Undgå smitte af svinepest på jagtrejsen

Læs også