Tyske jægere vil have ulvefri zoner

Bestanden af ulve i Tyskland vokser hastigt. Nu vil det tyske jægerforbund have myndighederne til at regulere de kontroversielle rovdyr langt mere

Efter lang tid med uro omkring den hastigt voksende ulvestamme i Tyskland har det tyske jægerforbund DJV (Deutsche Jägerverband) nu fremlagt en rapport, der opfordrer forbundsregeringen til at indføre en mere aktiv forvaltning af ulven i vores store naboland mod syd. Et af værktøjerne bør blandt andet være oprettelse af ulvefri zoner, mener jægerforbundet.

Regional forvaltning

Opfordringen kommer efter en næsten eksplosiv stigning i antallet og udbredelsen af ulve i Tyskland. I rapporten fremsendt til de tyske myndigheder, opfordrer jægerforbundet til at myndighederne arbejder for en mere ”harmonisk sameksistens” mellem mennesker, tamdyr og ulve, end det er tilfældet i dag. Det skal blandt andet ske ved at forvalte ulvestammen regionalt og dermed i højere grad kontrollere, hvor trykket fra ulvene er acceptabelt, og hvor de ikke er ønskelige.

”Tyskland har allerede verdens højeste tæthed af ulve, der skal leve sammen med flere og flere får, heste og kvæg. Det er på tide, at vi handler,” siger vicepræsidenten i det tyske jægerforbund Helmuth Damman-Tamke. Han påpeger, at grænsen for økonomisk og social accept af ulvene allerede er nået i nogle regioner i Tyskland. Bevaring og beskyttelse af ulvene kan derfor ikke være det eneste kriterie for forvaltningen, mener jægerforbundet.

Ulvefri zoner

I modsætning til Tyskland regulerer Frankrig og Sverige allerede ulvebestanden aktivt, selvom den også er strengt beskyttet under EU lovgivning. Det tyske jægerforbund vil imidlertid gå endnu videre og arbejde for at ulvens beskyttelsesstatus generelt nedprioriteres på europæisk plan, således at der kan åbnes op for yderligere regulering.  DJV mener, at det ikke må være tabu at identificere områder, hvor ulveflokke ikke må bosætte sig permanent.

I oplægget til forbundsregeringen efterspørger DJV yderligere landsdækkende regler for håndtering af alvorligt tilskadekomne ulve, for eksempel efter ulykker, samt tydeligere regler for regulering i forbindelse med ulveangreb. Målet er ikke mindst bedre retssikkerhed for ejere af jagthunde og husdyr.

Ulvebestand i fremgang

Bestanden af ulve i Tyskland vokser med høj hastighed og ulvene er solidt etableret i Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern og Sachsen-Anhalt. Den årlige stigning i påviste ulveterritorier er omkring 30 procent. Da der gennemsnitligt er otte dyr per ulveflok, antager det tyske jægerforbund, at den nuværende bestand af ulve i Tyskland ligger omkring 2.000 dyr. Antallet af observationer og tætte møder stiger i takt med at antallet af ulve stiger, og der er også flere angreb og drab på husdyr. Det fører til flere konflikter.

Den tyske forbundsregering har endnu ikke kommenteret på det tyske jægerforbunds oplæg.

Læs også