Tysklands bestand af kronvildt i fare for genetisk degeneration

Der er for langt mellem de tyske kronhjorte og rudlerne kan svækkes af indavl

De tyske bestande af kronhjorte er i fare for at blive indavlede. Det fremgår af en undersøgelse fra universitetet i Göttingen. Problemet er, at bestandene er for spredte og ofte for små til at sikre en tilpas bred genetik i stammen.

Læs også: Kronvildtjagt med Naturstyrelsen

Undersøgelsen kiggede på 34 lokale bestande af kronhjort rundt omkring i Tyskland. Kun i to tilfælde var bestandene store nok til at sikre rudlen mod genetisk degeneration på længere sigt. For at en kronhjortepopulation skal være stor nok til at sikre, at den forbliver genetisk sund, bør den være på mindst 500 dyr og gerne betydeligt flere.

Situationen er yderligere alvorlig fordi undersøgelsen viste, at det kun var 12 af de 34 undersøgte flokke af kronvildt, som tilsyneladende har kontakt med andre rudler og dermed kan forventes at blande sig med nye stammer.

Ifølge undersøgelsen er der især problemer i flokkene i det sydlige og vestlige Tyskland. Ofte lukkes flokkene af fra hinanden af veje eller bebyggelse.

Risiko for misdannelser og forringet tilpasningsevne

Forskerne peger på at manglen på genetisk udveksling mellem de isolerede rudler af kronvildt kan have sundhedsmæssige konsekvenser. Dyrene kan udvikle misdannelser, og deres evne til at tilpasse sig ændringer såsom klimaændringer vil svækkes. I værste fald kan nogle af de 34 flokke uddø, mener forskerne bag undersøgelsen.

Ifølge det tyske jagtforbund er der allerede kendte tilfælde i Slesvig-Holsten og Hessen, hvor kronhjorte er fundet med for eksempel forkortede underkæber. Det indikerer at problemet ikke kun er et korttids-fenomen.

Flere faunapassager

For at fremme mere kontakt mellem flokkene anbefaler forbundet nu, at der sættes 50 millioner Euro af om året til at styrke kontakten mellem kronhjortene. Det skal ske ved at bygge mindst ti faunapassager og lignende strukturer hvert år.

Læs også: Det skræmmer vildtet mest

Læs også