Udfordringer med Politiets våbenregistrering tidligst ovre til sommer

Jægere, og andre med våbenansøgninger liggende hos Politiets Administrative Center, ser ud til at skulle vente lidt endnu

- Annonce -

Hvis du også sidder og venter på din nye våbentilladelse, må du nok forvente at skulle væbne dig med tålmodighed. De store udfordringer med politiets nye våbenregistreringssystem ser nemlig først ud til at bedres med udgangen af dette kvartal.

Det står klart efter at folketingsmedlem Dennis Flytkjær (DF) nu har fået svar på en spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup, som han stillede i Folketinget den 13. april i år.

Ministeren beklager

I ministerens svar til Dennis Flytkjær beklager han de betydelige gener, som sammenbruddet i sagsbehandlingen har medført, ikke blot for jægerne med også for jagtbranchen som helhed. Ministeren uddyber baggrunden for forsinkelsen således:

“På tidspunktet for ibrugtagning af det nye system var forventningen, at kritiske fejl og mangler kunne være udbedret inden for et par uger, men det har desværre vist sig at tage længere tid og være mere kompliceret at udbedre fejl og mangler og indarbejde nye arbejdsgange end først antaget. Rigspolitiet har desuden oplyst, at der sammen med leverandøren arbejdes på højtryk for at gøre systemet fuldt funktionsdygtigt hurtigst muligt og for parallelt hermed at nedbringe sagsbehandlingstiden i Politiets Administrative Center.”

Læs ogsåPAC magter ikke opgaven

Den langsommere sagsbehandling af våbenregistreringer og våbentilladelser m.v. har allerede nu fået konsekvenser for den kommende bukkejagt. Det anslås blandt andet at cirka 20.000 jægere ikke modtager deres tilladelse i tide. Våbenforhandlere og jagtrejseselskaber er også påvirket af problemet.

Justitsminsteren: Politiet skal få systemet til at virke hurtigst muligt

Justitsminister Nick Hækkerup påregner, at de indledende udfordringer med det nye system, som er en konsekvens af krav fra EU, er løst ved udgangen af 2. kvartal i år. I svaret til Dennis Flytkjær skriver ministeren:

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at systemet kan anvendes uden væsentlige fejl og med de nødvendige funktionaliteter ved udgangen af 2. kvartal 2022. I 2. halvår af 2022 arbejdes der på optimering af arbejdsprocesser og automatisering af visse processer, som på nuværende tidspunkt foretages manuelt eller uden om systemet. I den mellemliggende periode sørger Politiets Administrative Center for at allokere betydelige medarbejderressourcer til våbenområdet, og der er bl.a. ansat ekstra medarbejdere, ligesom arbejdsprocesser til stadighed forsøges optimeret og tilpasset den aktuelle situation med henblik på at nedbringe antallet af sager.

Læs ogsåPAC kommenterer på Mit Jagtblads artikel om IT-system og forsinkelser

Justitsministeren understreger i svaret at han har: ”Bedt om, at politiet arbejder for at få ordnet problemerne med systemet hurtigst muligt.”

Alligevel ser det ud til, at råbukkene og systemudvikleren bag det fejlbehæftrede system, IT firmaet Netcompany, indtil videre er de eneste vindere i den irriterende sag.

Læs ministerens svar her:

https://www.ft.dk/samling/20211/spoergsmaal/s746/svar/1876055/2562610.pdf

Del artiklen hvor du vil:

- Annonce -
- Annonce -

Seneste nyheder

- Annonce -
- Annonce -

På jagt

TBE nu også registreret i Gribskov

I det forgange år er der registreret syv tilfælde af TBE (flåtbåren hjernebetændelse) i Danmark - heraf seks i Nordsjælland

Tyske jægere vil have ulvefri zoner

Efter lang tid med uro omkring den hastigt voksende ulvestamme i Tyskland har det tyske jægerforbund DJV (Deutsche Jägerverband) nu fremlagt en rapport, der opfordrer...
- Annonce-
- Annonce -
- Annonce -

Våben

Våbenhandlere overvejer erstatningssag imod staten

En hel branche er i knæ. Tabene opgøres i mangecifrede millioner og konkurser truer. Alt sammen som følge af kaoset omkring politiets nye våbenregister. Alle forsøg på at råbe de ansvarlige myndigheder op har hidtil været forgæves.

Nye forklaringer fra politiet omkring våbenregister-skandalen

Skandalesagen om politiets nye våbenregister ruller videre med uklare forklaringer og uden udsigt til normale sagsbehandlingstider i indeværende kalenderår. Imens akkumuleres store tab i en presset jagtbranche.

Politiets våbenregistrerings-system er IKKE forsinket

Politiet har hidtil foregivet, at det nye våbenregistreringssystem, burde have fungeret, da man tog det gamle ned. hvilket inddirekte peger på systemleverandøren som synderen. Men er det nu også sandt?

Politiets fejlslagne våbenregister meldt til Ombudsmanden

Det skandaløse våbenregistreringssystem hos Rigspolitiet virker fortsat ikke og imens venter tusindvis af jægere på tilladelser. Butikker og jagtrejsebureauer taber formuer.
- Annonce-
- Annonce -

Jagthunden

- Annonce-
- Annonce -

Seneste magasiner