Undersøgelse viste kun små forskelle mellem effektiviteten af blyholdig og blyfri riffelammunition

Mere end 500 dyr blev nedlagt, da Miljøstyrelsen testede, om der er forskel på effektiviteten af blyholdig og blyfri ammunition inden udfasningen af blyholdige projektiler i 2023

Som de fleste jægere ved, skal bly udfases i riffelammunition i Danmark i 2023. Dermed skal vi alle anvende nye typer ammunition med såkaldt grønne projektiler. Men hvad betyder det for ammunitionens effektivitet, og skal vi lave om på vores skydning for at tilpasse os de nye typer projektiler?

Det spørgsmål mener Miljøstyrelsen blandt andet besvares i en stor, sammenlignende, test af ”grøn” og traditionel ammunition foretaget af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og bestilt af Styrelsen.

Den sammenlignende afprøvning blev gennemført i Jægersborg Dyrehave nord for København og på Kalvebod Fælled på Amager. Der blev nedlagt i alt 531 dyr som led i testen – hovedsageligt dådyr og et mindre antal krondyr og sika.

Læs også: Få svar på de vigtigste spørgsmål om blyfri riffelammunition

Fem medarbejderne i de to dyrehaver nedlagde dyrene på pürsch og testede fem projektiltyper fordelt på tre kalibre i en serie med og en serie uden bly. En af de ting, der blev målt under afskydningen, var flugtafstanden – altså hvor langt dyret nåede at løbe før det forendte efter at være ramt.

I forsøget gav kaliber 6,5 x 57 kortere flugtafstand end den tilsvarende blyholdige ammunition. Det modsatte viste sig at gælde for kaliber 308 WIN, hvor blyfri ammunition gav længere flugtafstand end blyholdig.

For begge kalibre i blyfri såvel som blyholdig version lå flugtafstanden dog inden for de standarder, der er kendt fra andre undersøgelser fra Danmark og andre lande. Der sås heller ikke væsentlige forskelle i stabilitet og sikkerhed under testskydningerne, når man sammenligner blyfri og blyholdig ammunition. Derfor konkluderer DCE, at samtlige projektiltyper i forsøget lever op til de gængse krav om effektivitet, og at nye blyfri ammunitionstyper altså ikke kommer til at kræve anderledes skydning eller forbehold fra jægerne.

Læs også: Blyfri kugler til drivjagt

Haglpatroner med blyhagl blev allerede forbudt i Danmark i 1996 som det første sted i verden. Efter planen skal forbuddet mod bly i riffelammunition træde i kraft i 2023 efter en kort overgangsperiode.

Den fulde rapport fra DCE kan læses her.

Læs også