Edderfugl
Foto: bobby20 / Shutterstock

Tag familien, kammeraten eller hunden under armen og deltag i kønsoptælling af edderfugle i weekenden 6.-7. marts mellem kl. 6.00 og 12.00. Der er brug for så mange tællere som overhovedet muligt og det eneste det kræver er, at du befinder dig nær kysten.

Formålet med optællingen er, at styrke de data, der skal sikre fremtidens jagt på edderfuglehannen. Den fremtidige forvaltning skal ske ud fra mest muligt data, og denne kønsoptælling vil bidrage til et billede af den danske bestand af edderfugle, inden de drager mod ynglepladser.

Sådan gør du

Hvis du kender et sted med edderfugle, så tag kikkerten med og kom ud og tæl i det nævnte tidsrum. Du kan også kontakte Jakob Cittrup Dahl, der er med til at koordinere den landsdækkende edderfugletælling, så vil han hjælpe med at finde et godt sted langs kysten. Noter antallet af hanner og hunner i dette skema og send det til Jakob Cittrup Dahl ankerstjerned@gmail.com. Optællingen er arrangeret af Danmarks Jægerforbund.

LÆS OGSÅ

Disse vildtarter kan du regulere i februar måned

Skjern Å søger hjælp til regulering af skarv