Vildtkød i daginstitutionerne i Storbritannien

De britiske børn kan se frem til en bedre og mere varieret kost i daginstitutionerne. Briterne vil nemlig servere vildtkød for børnene – målet er at stimulere forbruget og priserne på vildtkød.

Flere steder i Storbritannien har oplevet en markant stigning af individer når det gælder en række vildtarter. Enkelte steder er der mere vildt end der har været de seneste 1.000 år og situationen betegnes ligefrem som ude af kontrol.

Vildtet beskyldes mange steder for at lave skader på landbruget og er indblandet i for mange trafikulykker. Derfor skal der nu indkøbes mere vildt til daginstitutionerne så børnene kan nyde godt af kødet af høj kvalitet, og vildtbestanden skal samtidig reduceres. Som alle jægere ved er vildtkøn både sundere og mindre fedtholdigt end kommercielt produceret kød. Fri for hormoner og antibiotika er det også en bæredygtig fødevare.

Ordningen lægger ud i de engelske amter Dorset og Hampshire, hvor vildkødet skal indgå i en række retter til børnene. Også i Wales og Skotland arbejder man med tanken om mere vildtkød i børneinstitutionerne.

Flere regioner i England, Skotland og Wales har i nogen tid klaget over at – især – hjortevildtet forøger sig så bestandene vokser voldsomt. Kronhjort, dåvildt, rådyr og muntjac er ansvarlige for betydelige skader. Landmænd klager over tab af afgrøder og skader på markerne, og genplantning af skov er meget besværligt i mange områder.

Oven i det er der for mange ulykker med hjortevildtet. Hver år forårsager trafikulykker med vildt skader for mere end 350 millioner kroner og koster mellem 10 og 15 mennesker livet.

Hjortearterne i Storbritannien har ingen naturlige fjender. Ulve og bjørne findes ikke og briterne har ingen ambitioner om at genindføre dem.

Samtidig har vildtet et næsten ubegrænset udbud af føde. Da markerne de fleste steder kan dyrkes året rundt og vinterfrugt supplerer kosten i de områder, hvor der i perioder ikke ar noget på markerne. Samtidig vokser skovarealet konstant med nye unge plantager.

Det anslås at der er omkring 2 millioner stykker hjortevildt i Storbritannien. Af dem nedlægges omkring 350.000 dyr hvert år. Det er ifølge eksperter alt for få. Ifølge dem burde tallet være op mod 750.000 dyr.

Forbruget af vildtkød i daginstitutioner skal også være med til at stimulere efterspørgslen. Hvis der forbruges mere vildt, forventes priserne at stige og jægere vil blive mere motiverede til at nedlægge flere individer.

Hvorvidt den teori holder, vil vise sig.

Læs også