Hvad kan du gøre for råvildtet i januar?

Selvom det i henhold til jagtlovgivningen er tilladt at jage råvildtet i hele januar måned, er man bestemt ikke forpligtet til det. Vælger man selektivt at afskyde et par dyr, laver dette ikke den store forstyrrelse på reviret, men en decideret tryk- eller drivjagt på denne årstid, stresser råvildtet utroligt meget. Denne stresspåvirkning kan influere på dyrenes sundhedstilstand i en negativ retning, og ligesom hos mennesket kan stress foranledige alverdens sygsomme, hvilket også gælder for råvildtet.

Ro og atter ro er det eneste råvildtet har brug for på denne tid af året. Den opmærksomme læser vil her tænke, men hvad så med alle fasanjagterne i januar måned, de stresser vel også råvildtet? Til dette er svaret et klokkeklart JA, men det tema tager vi fat på en anden gang.

Hvis vi vender tilbage til råvildtet, er det ikke så aktivt på denne tid af året. Fødeindtaget er begrænset og tarmfloraen kører på lavblus. Råvildtet tærer på de opbyggede og lagrede fedtdepoter, som er opbygget gennem en god efterårsfedning.

I stedet for at koncentrere sig om jagten på råvildtet, bør man på denne årstid koncentrere sig om at forbedre forholdende og biotopen for råvildtet. Kig på skoven, remisserne og de levende hegn og se om du kan udvikle og optimere reviret til fordel for vildtet.

Det er altid en god ide – i særdeleshed hvis vinteren bliver hård med sne og frost – at skove lidt løvtræ og efterfølgende lade toppene ligge. Råvildtet elsker disse toppe og vil kaste sig over knopperne fra løvtræerne.

Tjek alle de levende hegn og remisser og se om det ikke er tid til at få fjernet evt. ammetræer eller få tyndet ud i de tilbagestående træer. En del af buskene skal evt. skæres ned til ca. 30 cm., så de igen kan vokse op og danne en ny tæt fodpose. Saml alle nedskæringen i flere kvasbunker, hvilket småvildtet vil sætte pris på, da disse kvasbunker er vigtige for svampe og insekter.

I remisserne er det en god ide at lave lysåbninger, så solens stråler kan nå jorden, hvilket giver gode vækstmuligheder for ny vegetation.

Fodrer du råvildtet, skal du selvfølgelig sørge for, at der er foder til rådighed i evt. opsatte foderhuse, og selvom jagtiden på fasanerne ophører den 31. januar, skal man selvfølgelig fortsætte fodringen af dem vinteren igennem. Man er meget naiv, hvis man tror, at det kun er fasanerne som æder det foder, som lægges ud til dem. Denne fasanfodring nyder blandt andet råvildtet også godt af.

Opsæt vildtkameraer på reviret og husk at sætte dem hvor råvildtet opholder sig. Hvis du fodrer råvildtet skal man selvfølgelig opsætte vildtkameraerne tæt på foderhusene.

Vildtkameraer er en gave til os jægere, forudsat at vi er interesserede i at følge råvildtet hele året. Dette giver os en god mulighed for at følge med i dyrenes sundhedstilstand.

Uanset om man forvalter råvildtet på reviret med henblik på at lave store bukke, eller man blot ønsker at have mange dyr stående på reviret, er en sund råvildtbestand nøgleordet.

Knæk & Bræk

LÆS OGSÅ

Har råvildtforvaltningen slået fejl?

Råvildtforvaltning i efteråret

Læs også