Vindmøller jager vildtet bort

Ny finsk forskning tyder på at vindmøller har en betydelig og negativ effekt på vildtet i nærområdet. Mange arter flytter op til fem kilometer når der sættes vindmøller op nær deres levesteder.

Det er tilsyneladende ikke kun nogle mennesker, der har problemer med at få vindmøller i nabolaget. Et nyt finsk studie viser at vindmøller også kan have kan have negative konsekvenser for dyrenes levesteder. Især fugle og pattedyr ser ud til at undgå vindmøllerne.

Undersøgelsen blev foretaget af det finske naturforskningsinstitut LUKE, der brugte tal fra 84 undersøgelser i 22 lande. Finnerne fik dermed adgang til 160 cases med information om hvor meget opstillingen af vindmøller påvirkede forskellige grupper af fugle og pattedyr i det område hvor møllerne blev sat op.

I de undersøgte tilfælde flyttede 63 procent af fuglene, 72 procent af flagermusene og 67 procent af landpattedyrene længere væk fra vindmøllerne.

Ifølge undersøgelserne bevægede traner, ugler og rensdyr sig omkring fem kilometer fra vindmøllerne. Også de ryper, der på grund af vindkraften valgte at placere sig andre steder, flyttede sig fem kilometer, mens flagermus, ænder, rovfugle, lappedykkere og vadefugle flyttede sig lidt over lidt kortere afstande.

De undersøgelser som forskerne anvendte kiggede på konsekvenser som populationsnedgang, ændringer i fugles parringsadfærd, reduktion i reproduktion og højere dødelighed blandt ungerne.

”Når sådanne ændringer blev observeret i nærheden af ​​vindmøller, blev observationen omtalt som den såkaldte forskydningseffekt,” fortæller professor Anne Tolvanen, der ledede undersøgelsen, i det finske forskningsinstituts pressemeddelelse.

Undersøgelsen har også forsøgt at afdække hvorfor nogle arter ikke bevægede sig når der blev opstillet vindmøller i området. Her lykkedes det ikke at finde klare mønstre i vildtets adfærd. Ifølge finnerne kan det skyldes den måde undersøgelsen blev afviklet på, men også karakteristika ved specifikke individer eller arter, såsom ung alder eller at en art foretrækker åbne miljøer, hvor den finder føde eller kan undgå rovdyr, kan også have spillet en rolle.

En tredje grund til, at der ikke skete nogen bevægelse i en del af tilfældene, var, at der kunne være nyttige ressourcer omkring vindmøllerne, såsom grus som redemateriale til ænder eller som fordøjelseshjælp til ryper, skriver Naturforskningsinstituttet LUKE om undersøgelsen.

På baggrund af studiet opfordrer finnerne de virksomheder, der planlægger vindkraftprojekter, til at bruge den nyere forskningsoversigt som hjælp, når de skal planlægge placeringen af ​​nye vindmøller. På den måde er det muligt at minimere påvirkningen af ​​miljøet og effekten på dyrenes levesteder.

Det finske naturforskningsinstitut melder også, at den første undersøgelse nu vil blive fulgt op af målrettet opmåling, hvor vindkraftens påvirkning af ulve, rensdyr og kongeørne vil blive undersøgt.

Du kan læse mere om det her: https://www.luke.fi/en/news/review-several-groups-of-birds-and-mammals-avoid-wind-turbines

Læs også