Militært udseende jagtvåben på vej i Sverige

Efter mange års debat om brugen af militært udseende våben til jagt, ser svenskerne nu ud til at åbne for det. Svensk politi er ikke glade.

De svenske myndigheder ser ud til at være på vej med en lovændring, der gør det muligt at anvende militært udseende karabiner på jagt. Naturvårdsverket, der svarer til den danske Naturstyrelse, har nemlig fjernet forbuddet mod militært udseende og halvautomatiske våben i årets oplæg til ny lovgivning i den svenske rigsdag.

Normalt vil det betyde, at der er en meget stor sandsynlighed for, at det bliver formaliseret og dermed lovligt at anvende våben med militært udseende senere på året.

Det bliver dog ikke lovligt at skyde med automatild mod vildtet – hvilket nok vil bifaldes af de fleste jægere – da våbnene godt oprindeligt må være udviklet til militær brug, men skal være tilpasset som civile enkeltskudsvåben.

Ønsket om at kunne anvende civilt tilpassede militære karabiner og militært-udseende våben har længe været udtalt hos en del svenske jægere og der har løbende været debat om hvorvidt det skal kunne lade sig gøre eller ej. Naturvårdsverket har flere gange været positive omkring brugen af den slags våben og mener at det vil gøre administrationen lettere, men hver gang ender sagen hos politiet, der skal udstede våbentilladelserne og som ikke er begejstrede for de militære våben. Det svenske Jægerforbund har også sendt blandede signaler om brugen af militært udseende våben på jagt.

Politiets betænkeligheder er ikke svære at forstå i lyset af de alvorlige tilstande i mange svenske forstæder, hvor kriminelle bander og grupperinger udkæmper en blodig krig om territorier, narkosalg og nogle gange ligefrem familiers ære.

Alene sidste år blev 63 mennesker i Sverige dræbt af skydevåben under voldsomme sammenstød mellem ungdomsbander og andre grupperinger. I Danmark, Norge og Finland var det samlede tal for skuddræbte i samme periode mindre end 10.

Selvom det svenske politis bekymringer for at få de militært udseende våben ud i samfundet er fuldt ud forståelige, er det ikke helt let at følge deres bekymring. Dels er der tilsyneladende en imponerende mængde våben i cirkulation i Sverige allerede – ikke mindst ældre militære våben fra Balkan, og dels er de svenske gangstere begyndt at producere våben selv. Det er en kendt sag, at startpistoler for eksempel udbores.

Samtidig er det – ligesom i Danmark – forsvindende få jagtvåben, der stjæles eller anvendes til kriminalitet.

Læs også