Hjem Artikler VILDT & REVIRPLEJE

VILDT & REVIRPLEJE

Nye skove på vej i hele Danmark

Stor interesse for at plante nye skove. Mere end 350 ansøgninger om støtte til at rejse skov på landbrugsjord i det såkaldte Landdistrikts-program. Især jyderne ser ud til at få mere skov at jage i.   

Overraskende fangst i fælden

Harald Knudsen har mange års erfaring med regulering af mink, men der er alligevel første gang, at han får en helt speciel en af slagen i fælden.

Ansøgningsfrist for at ansøge om tilskud til at plante for vildtet nærmer sig

Skal du plante for vildtet til næste sæson, er det måske værd at kigge på Naturstyrelsens støtteordning, hvor du kan få dækket 75 procent af planteprisen. Der er dog krav til, hvordan du gør det.

Jagt er godt for biodiversitet

Det var tydeligt, da en flok lodsejere viste, hvor langt jægerne kan komme med en integreret indsats for at støtte vildtet og biodiversiteten på reviret.
Mårhunden er en invasiv art i Danmark

Fyn går til kamp mod mårhunden med 5 nye judasdyr

De uønskede mårhunde observeres nu også jævnligt på Fyn. Derfor indsættes ”judas mårhunde” i kampen mod de effektive rovdyr
flyvende edderfugle

Optælling tyder på sund kønsfordeling blandt danske Edderfugle

Efter flere år med bekymringer omkring kønsfordelingen blandt trækkende Edderfugle indikerer ny optælling at fordelingen i den danske bestand er stabil.

Hvorfor jager vi ræv, ved du det?

Man spiser som regel ikke dyr som ræve, mårhunde, mink, grævlinger, ulve, måger eller krager – så giver det overhovedet nogen mening at jage dem?
Faldvildt. Død råbuk

Faldvildtundersøgelsen – aktive jægere og borgere indleverede masser af faldvildt

Jægere og borgere indsendte i 2020 i alt 1320 stykker faldvildt til Miljøstyrelsens Faldvildtkonsortium. De indleverede, døde dyr anvendes til at holde styr på sygdomme og andre årsager til unaturlige dødsfald i den danske natur

Statsstøtte mod livsfarlige trikiner

Nu er det gratis, at teste vildsvin for den frygtede parasit, trikiner, i Sverige.

Kontroversielt EU oplæg om forbud mod jagt i Natura 2000 områderne skrottet

Det er ikke længere et EU spørgsmål om jagt skal forbydes i de nye naturbeskyttelsesområder