DLS: Vi kæmper for jægerens sag høj som lav

Dansk Land- og Strandjagt og Kjeld Nyhus Andersen, der står bag facebook gruppen “Spiren til en ny landsdækkende jagtforening”, samler kræfterne fremfor at starte en helt ny forening.

Pressemeddelelse 

På Dansk Land- og Strandjagts hovedbestyrelsesmøde den 26 september 2020 var Kjeld Nyhus Andersen og Jørgen Nielsen inviteret med som gæster for udveksling af ideer.

Kjeld Nyhus Andersen, der har oprettet en Facebook gruppe med det formål at starte en ny landsdækkende jagtforening op, og Jørgen Nielsen, der ejer en virksomhed der producerer ammunition, tilbehør til jagtrifler blandt andet Sonic lyddæmper, har indgået den aftale med Dansk Land- og Strandjagt at anbefale interesserede i at melde sig ind i Dansk Land- og Strandjagt af 1991.

Alle ser muligheden i at samle kræfterne i Dansk Land- og Strandjagt frem for at skulle starte en ny jagtforening op med forenings struktur, vedtægter og jagtblad.

Vi vil fremadrettet være jægerens foretrukne jagtforening, der følger med tiden. Vi vil indføre direkte valg fra medlemmerne, til hovedbestyrelse og formandspost.

Der vil indenfor 2 måneder blive afholdt ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse af nye vedtægter, og fastlæggelse af ny og synlig organisationsstruktur, med fokus på synlighed, fagligt kompetente udmeldinger og forhandlingsmæssig handlekraft

Vi står vagt om den danske jagt model, som alle jægere er opvokset med. Vi er imod Vildtforvaltningsrådets ønske om at skabe en ny jagtmodel med arealbegrænsning, kvoter og licensjagt.

Vi respekterer grundloven. Hvis man ejer noget jord, så følger jagtretten automatisk med. Det er en grundlovs sikret rettighed vi alle har.

Vi kæmper for jægerens sag høj som lav. Vi skulle gerne have tillid til, at hvis myndighederne kommer frem til at en dyreart tåler en høst, så skal det ikke være byttehandler i Vildtforvaltningsrådet, eksklusiv aftaler og politiske hensyn, der sætter dagsordenen. Så har vi en ambition om at komme med i Vildtforvaltningsrådet. Der er ca 170.000, der indløser jagttegn hver år. Det burde kunne give jægerne en plads mere i Vildtforvaltningsrådet.

Det kræver at du som jæger melder dig ind i Dansk Land- og Strandjagt. Hvis man vil have forandring, så kræver det, at man tager skeen i den anden hånd. Man skal også være villig til at gøre en indsats ellers havner vi i en jagtmodel som de færreste ønsker. Der findes ikke en gratis omgang i det her spil.

Meld dig ind i Dansk Land- og Strandjagt og vær med til at sikre den frie jagt i Danmark.

Dansk Land- og Strandjagt af 1991.

Læs også