Kontroversielt EU oplæg om forbud mod jagt i Natura 2000 områderne skrottet

Det er ikke længere et EU spørgsmål om jagt skal forbydes i de nye naturbeskyttelsesområder.

EU kommissionen droppede den del af oplægget til EU’s nye biodiversitetsstrategi 2030, der forbød jagt og fiskeri inden kommissionen afsluttede høringen om de nye EU naturbeskyttelsesområder i juli måned. Det skriver det norske jagtblad Jeger.

Det betyder, at kommissionen ikke længere anbefaler et totalt forbud mod jagt og fiskeri i oplægget, hvor man tidligere sammenlignede jagt med minedrift og ville forbyde det i områderne. Områderne kommer blandt andet til at indeholde de nuværende Natura2000 områder.

Ændringen betyder, at det nu er op til de enkelte landes regeringer at beslutte om der kan drives jagt i de områder, der udlægges som naturbeskyttede i henhold til EU’s biodiversitetsstrategi 2030. De indledende formuleringer i oplægget til Biodiversitetsstrategien, hvor jagt sammenlignedes med minedrift, skabte store protester i mange lande. Også i Danmark førte det til spørgsmål og debat i folketinget.

Læs også: Nyt EU-forslag vil forbyde jagt og fiskeri

Den svenske regering har meldt klart ud at den ikke støtter et forbud mod jagt i de nye naturbeskyttelsesområder, men den danske Miljøminister Lea Wermelin var tidligere på året uklar i udmeldingerne omkring jagt i forbindelse med EUs oplæg til naturbeskyttelse i visse områder. I den lov om naturnationalparker, som Folketinget for nylig har vedtaget, hedder det:

“At det forventes, at naturnationalparkerne generelt vil blive friholdt for jagt, der ikke sker som led i forvaltningen af områderne.”

EU’s biodidiversitetsplan 2030 skal gælde for alle EU lande og kommer til at dække både til lands og til vands. Overordnet er tanken, at der i 30 procent af naturområderne indføres restriktioner mens 10 procent bliver strengt beskyttet. Det bliver nu op til de nationale regeringer om jagt bliver tilladt eller ej.

Læs også