Falkejagt i Danmark?

Efter det seneste møde i Vildtforvaltningsrådet tirsdag i denne uge, ser det ud til, at der nu er rigtigt gode chancer for, at falkejagt atter bliver tilladt i Danmark efter 50 års pause.

Den ansvarlige minister, Esben Lunde Larsen, meddelte for kort tid siden rådet, at regeringen og Dansk Folkeparti stiller sig positive i forhold til falkejagt, og at man derfor udbad sig en faglig udmelding fra rådets medlemmer som grundlag for en beslutning.

Et flertal i Vildtforvaltningsrådet kunne efter tirsdagens møde meddele ministeren, at man går ind for atter at lovliggøre jagt med rovfugle i Danmark. Alt synes dermed at pege i retning af, at jagtfalkene atter vil fylde himmelrummet over det danske land efter et halvt århundredes afbræk i en 1.500 år gammel tradition.

Lannerfalk fra Falkecenter Samsø. Foto: Morten Stricker

Naturligvis berører afgørelsen ikke frygteligt mange mennesker, men den er alligevel vigtig for os alle på mange forskellige plan. Som nation har Danmark ved at forbyde falkejagten undertrykt en kulturarv, som er officielt anerkendt af UNESCO. Det kan vi naturligvis ikke leve med. Som demokrati har Danmark fejlet ved at give små interesseorganisationer med følelsesbaserede dagsordener magt til at undertrykke endnu mindre interessegrupper helt uden om den almindelige demokratiske proces. Her tænker jeg selvfølgelig på DOF´s mangeårige nærmest religiøst fundamentalistiske modstand imod falkehold og – jagt. Som jæger har det pint mig at se en fin jagttradition, som i bund og grund ikke burde genere nogen udelukket. Som naturengageret er jeg blevet voldsomt stødt over, at man har chikaneret mennesker, som i den grad har spillet en aktiv rolle i genoprettelsen af vore vilde rovfuglestammer i ind og udland, ligesom jeg anser det for meget værdifuldt at ”almindelige mennesker” gennem falkonerernes opvisninger kan stifte bekendtskab med rovfuglene.

Lannerfalk fra Falkecenter Samsø. Foto: Morten Stricker

Jeg håber virkelig, at vi nu er vidne til afslutningen på et pinligt kapitel i dansk jagt og naturhistorie. Jeg tør dog ikke håbe for meget men krydser krampagtigt fingrene for en god løsning for Danmarks falkonerer. Vi vender frygteligt tilbage med meget mere, når der kommer en konkret afgørelse!

Læs også

Falkejagtens renæssance i Danmark

Hønsejagt og Falkejagt

Læs også