Flere kvinder og mindre vildt

Antallet af jagttegnsløsere i Danmark har i de sidste 10 år ligget nogenlunde konstant omkring 175.000 personer. For bare en generation siden blev jagt næsten udelukkende udøvet af mænd, men i de senere år er andelen af kvindelige jagttegnsløsere vokset støt. Sidste år var der således 177.103 personer som indløste jagttegn, og heraf var de 11.587 kvinder – svarende til en andel på 6,5 %.
Mens antallet af jægere er vokset i løbet af den seneste generation, er udviklingen desværre gået den modsatte vej med vildtudbyttet. I 1969 nedlagde de danske jægere over 4 millioner stykker vildt, mens vildtudbytte for 2018 forventes at ligge lidt under 1.880.000.

Læs også