Jægerforbundet åbner for at stille konkrete naturkrav til landbruget

Den udvikling der sker i landbruget, er objektivt set skadelig for vildtbestanden og naturen, fortæller formand for markvildtudvalget Jens Venø Kjellerup.

Derfor åbner Jægerforbundet for at stille konkrete naturkrav til landbruget.

’’Det fortsætter med at gå ned ad bakke, selvom vi har snakket om det i årevis” – fortæller Jens Venø Kjellerup i en artikel bragt af Landbrugsavisen. Med forståelse for, at landmanden har ansvar for sin bundlinje, så ønsker han, at landmanden husker sit ansvar for naturen og vildtet i det åbne landskab. Altså at der fortsat skal være plads til læhegn, diger, mergelgrave osv. Noget af det som landmændene rydder, fordi de fokuserer på at gøre driften nemmere og effektiv. Tallene viser nemlig at flere fuglearter er truede, og der er blevet væsentlig færre agerhøns og harer. Seks ud af toogtyve landbrugsarter er nu anført på rødlisten som truet eller nær truet siden 2010.

Hele interviewet med Jens Venø Kjellerup kan læses i Landbrugsavisen.

Læs også Få flere fasaner på de små revirer.

Læs også