Markant højere kvoter for jagt på los i 2023

Efter en kraftig stigning i bestanden af los i Sverige hæver myndighederne nu antallet af los, der kan nedlægges i den kommende sæson.

Danske jægere med jagt i Sydsverige har nu større mulighed for at jage los i det nye år. De fleste af de svenske Län (amter), som styrer afskydningen af los i deres områder, har meldt ud med markant højere tal for afskydning af det store kattedyr for den kommende sæson.

Jönköping Län i det nordlige Småland, hvor mange danskere har jagt, åbner for, at der kan nedlægges 17 losser i 2023. Til sammenligning var kvoten i 2022 på 10, og i 2021 kunne 8 los nedlægges.

Også i Kalmar Län i det østlige Småland er tallene markant højere. I 2023 kan der nedlægges 32 losser i Kalmar imod 12 i 2022.

Det markant øgede tal for afskydning af los kommer på baggrund af en lige så markant stigning i bestanden især i det sydlige Sverige. I Kronoberg Län (centrale Småland) taler tallene deres tydelige sprog om den voksende stamme af los. Optællingen sker i familiegrupper, og udviklingen de seneste år ser således ud i Kronoberg:

  • 2022: 8,33 familiegrupper
  • 2021: 4,5 familiegrupper
  • 2020: 6,83 familiegrupper
  • 2019: 4,5 familiegrupper
  • 2018: 3,83 familiegrupper
  • 2017: 2 familiegrupper
  • 2016: 2,5 familiegrupper

Det svenske jægerforbund har arbejdet ihærdigt for at få flyttet jagttiderne på los lidt frem. Ønsket var at jagten kunne begynde i februar i stedet for marts. Det har der dog ikke været opbakning til. En tidligere startdato for jagten på los ville have øget muligheden for at jagten kan foregå i sne, hvilket gør sporingen lettere.

De store svenske skove gør det svært at finde los i jagtsæsonen. Jægerne må kun anvende to hunde under jagten. Foto: Shutterstock / Victoria Koskela

Der er særlige regler for jagt på los i Sverige. Blandt andet må man kun anvende to hunde efter samme los, og hundene må ikke byttes ud under jagt på den samme los.

Dette års inventering viste, at der er mere end 1.600 losser i Sverige. Dermed er bestanden langt højere end i de andre nordiske lande.

Forskning har vist at en enkelt effektiv los kan nedlægge op til 50 stykker råvildt om året. De dygtige katte er også hårde ved rensdyr, tamdyr og dyreunger. Jagtmæssigt udgør de en stor udfordring, da de er svære at komme til for jægerne.

Læs også