Med debutanter på regulering af mårhunde

De heldige vindere af mårhundejagt konkurrencen var inviteret med på regulering i weekenden d. 19 og 20 april i Sønderjylland.

Billeder af David Granskog

Hvordan foregår regulering af mårhunde

Fredag aften var der check ind for de 3 heldige vindere Sune, Gorm og August, på Motel Rovli. Kjeld Lautrup, som er formand for mårhundeindsatsen i Tønder kommune, gav en detaljeret indføring i, hvordan denne krævende reguleringsform udføres i nattens mulm og mørke. Kjeld var samtidig jagtleder og stod for det praktiske i den forbindelse. Han understregede gentagne gange vigtigheden af mårhundegruppens indsats, da denne invasive ubudne gæst er en uhyggelig trussel for den danske natur. Mårhunden er nærmest altædende og tager for sig af både andefugle, jordrugende fugle, padder, krybsdyr og små gnavere. Mårhunden er god til at passe sig omgivelserne, og den har desværre alt for gode levevilkår her i landet, og især i vadehavsområdet. Derfor kræver det en konstant og intensiv indsats at holde bestanden nede.

Kjeld Lautrup (t.v) er formand for mårhundeindsatsen i Tønder kommune.

Kjeld bruger rigtige meget af sin fritid på at overvåge bestanden, og vedligeholde de mange bait-pladser og ikke mindst nedlægge mårhunde i området omkring Skærbæk, hvor vi befandt os, midt i Nationalpark Vadehavet.

Kjeld viser optagelserne fra sin natoptik.

Hverken Gorm, Sune eller August havde prøvet jagtformen før, og de var mere end spændte på, hvad aftenen og natten ville bringe. August, som er nyjæger, fortalte at det var hans første jagt overhovedet, og han syntes det var en god måde at starte ud på, fordi han kunne være med til at gøre noget godt for naturen.

Brian viser natgrejet fra Hikmicro frem.

Natgrej

Næste punkt på dagsordenen var en detaljeret gennemgang af det natudstyr, som bruges til natjagt. Brian Raahauge fra HIKMICRO fremviste flere forskellige spottere og natkikkerter, og underholdte om deres tekniske funktioner, som nærmest gør det muligt at se præcist, hvad der foregår i det bælgravende mørke, hvor mårhundene er aktive. 

Nyjæger August, lærer om termiskpotter.

Som de tre deltagere fandt ud af i løbet af nattetimerne, er det termiske og digitale udstyr et must, hvis man skal have en chance for at lokalisere og identificere dyrene i mørket.

Gorm holder øje med bait-pladsen.

Ud til bait-pladserne

Nu var det tid til at komme afsted til bait-pladserne, hvor Kjeld viste deltagende tilrette på pladserne ude på området. 

Med ryggen til Rømø sad Gorm ved en Kildebjerg Sø hvor Kjeld havde en lovende bait-plads. Her i dette område, havde Kjeld oplevet en tydelig fremgang i antallet gæslinger, fordi reguleringsindsatsen havde været særdeles effektiv, men der kom stadigvæk billeder af mårhunde på vildtkameraet næsten hver dag.

Udsigt over Kildebjerg Sø.

Der var en smuk udsigt over søen, og som aftenen gik blev der set både rådyr, ænder, svaner og store flokke af gæs. Men der kom desværre ingen mårhunde forbi.

Kl. 24:00 pakkede vi sammen og forlod pladsen.  Kjeld meldte tilbage næste morgen at der var spottet mårhunde kl. 3:30. Han mente at det var vejrskiftet, som gjorde at de først var kommet ud senere.

Sune bruger natspotteren.

Vi prøver igen

Vi mødtes igen tidligt lørdag aften for at tage ud til bait-pladserne for at overvære hvordan Kjeld fodrer. Derefter fik jægerne en bid pizza i byen og gjorde klar til jagt igen om aftenen. Det var igen en kold nat, og deltagerne tog derfor et ekstra lag tøj på. Det dur ikke at blive kold, når man skal sidde længe og vente.

En af Kjelds bait-pladser med foder lagt ud på jorden og vildtkamera.

Midt i skoven i et jagttårn sad Sune, som aftenen før havde set en mår – men ikke mårhunde. Han havde lidt erfaring med natudstyr fra grisejagt i Sverige, og han brugte timerne på at afsøge skoven for bevægelser med spotteren.

Sune’s natkikkert, en digital sigtekikkert som kan kun bruges til regulering af mårhunde.

Aftenen var stille, og månen skinnede igennem, men ingen dyr viste sig i kikkerten. Deltagerne måtte kolde og trætte vende hjemad efter at have siddet flere timer på post.

Kjeld meldte næste morgen ud, at han havde set mårhunde på vildtkameraet kl. 1:30. Det var blot en halvanden time efter man gik derfra. Men sådan er jagt.

De deltagere August (t.v.), Sune (t.h. for Anton), Thomas fra HikMicro og Kjeld (t.h)

Søndag morgen gik turen hjemad fra Sønderjylland med en masse ny viden om natoptik fra HikMicro og erfaringer rigere omkring mårhundenes færden i de sene nattetimer.

Læs også