Miljøstyrelsen forlænger tilladelse til hjortejagt med bue og pil

Buejægere kan deltage i forsøgsordning med jagt på de store hjortearter et år mere

Forsøgsordningen med tilladelse til jagt på de tre store hjortearter er blevet forlænget med et år frem til 31. august 2022.

Buejægere, der deltager i ordningen og vil skyde hjortevildt med bue og pil det kommende år skal huske, at de skal have en særlig påtegning i jagttegnet og indberette udbyttet.

Ordningen har kørt i tre år – siden 2017. Der er indtil videre indberetninger om 140 om nedlagte hjorte med bue og pil. I forbindelse med indberetningerne er jægerne forpligtede til at levere en række oplysninger, som Miljøstyrelsen bruger til at evaluere forsøget.

I løbet af det kommende år evaluerer Miljøstyrelsen forsøget i samarbejde med Aarhus universitet.

Forsøget med hjortejagt med bue og pil i Danmark er forlænget med et år – frem til 31. august 2022.

Nye buejægere, der gerne vil deltage i forsøgs-ordningen skal være opmærksomme på kravene til jagt med bue og pil i Danmark. Buen skal have enaAnslagsenergi (E0) på mindst 80 joule, en pilevægt mindst 33 gram og pilen mindst en 3-bladet fast spids med skærende diameter på mindst 25 mm

Du kan læse lovteksten omkring forsøget med buejagt på de tre store hjortearter her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1073

Læs også