Norske jægere kræver offentlig støtte til skydebaner

Bekymring over kommende miljøkrav til de norske skydebaner – Norske jægere kræver derfor offentlig fond for at sikre dem.

Jægerne i Norge kræver nu, at der oprettes en statsfond, der skal hjælpe ejere af skydebaner. Banerne i Norge har traditionelt været ejet og drevet af enten private eller klubber og foreninger. De frygter nu at komme i så alvorlige økonomiske vanskeligheder på grund af skærpede miljøkrav, at mange skydebaner må lukke.

Skydebanerne i Norge har længe været styret af lokale forskrifter og regler, men nu forudser de norske jægere og skytter, at nye betydeligt skrappere regler er ved at blive indført. Stramningerne gælder ikke mindst på miljøområdet, og det kan kræve betydelige investeringer og ændrede driftsmønstre på de norske skydebaner.

Jægerne frygter at de nuværende ejere af skydebaner vil blive tvunget til at lukke ned eller i værste fald vil ende med at gå konkurs.

Bekymringen omkring de norske skydebaners fremtid har fået en række organisationer til at arrangere et møde med den norske klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Norges Jæger- og Fiskeforbund, NJFF, Norges Skytteforbund, Det Frivillige Skytteforbund og Norges Skiforbund deltog i mødet med ministeren og luftede deres frygt for at de strammede regler kan få alvorlige konsekvenser for skydning og dermed også jagt i Norge. Organisationerne slog til lyd for, at der oprettes en fond, der skal hjælpe med at støtte de norske skydebaner. De bekymrede skytteorganisationer understregede at næsten samtlige skydebaner i Norge drives af frivillige og ikke kan opfattes som kommercielle aktiviteter.

Selvom Norge ikke er medlem af EU er Norges Jæger- og Fiskeforbund NJFF også bekymret over om EU’s ideer skal smitte af på myndighederne i Norge og understregede for ministeren at EU-kravet op om, at skydebanerne skal bygges om, så kuglen kan optage blyholdig ammunition vil koste store summer, hvis det indføres i Norge. Samtidig mener de Norske jægere ikke at miljø-gevinsten er i proportion med de store omkostninger.

Organisationen opfordrede den norske regering til at indlede en diskussion med EU om det. Selvom Norge ikke er EU medlem er det kutyme at følge mange af EU’s regler. Det så norske jægere blandt andet sidste år hvor Norge fulgte EU’s regler og indførte forbud mod bly i visse typer ammunition.

Læs også