Ny dille: Helikopterjagt efter vildsvin med automatvåben

Myndighederne i Texas åbnede for mere vildsvinejagt. Nu sælger amerikanerne helijagt med automatrifler i bedste Vietnamstil

Nogle gange må vi europæiske jægere bare erkende, at vi er lidt kedelige. Det sander
man blandt andet, når man læser om den seneste dille blandt nogle jægere i USA:
Vildsvinejagt med automatvåben fra helikopter!
Det er nok tvivlsomt, hvor mange danske kunder jagtfirmaet HELIBACON skal regne med,
men tilbuddet om at skyde grise fra luften ser ud til at være relevant for en del Texanske
jægere. Den nye dille er afstedkommet af en eksplosiv stigning i antallet af vildsvin i
delstaten. Helikopterjægerne anslår selv, at der er fire millioner vilde svin – alene i Texas
(myndighederne sætter dog tallet lidt lavere).
Grisene er en blanding af undslupne tamgrise og vildsvin og myndighederne mener, at der
er for mange og vil derfor have antallet reduceret. Derfor har de nu fjernet kravet om
jagttegn, når der jages svin fra helikopter og det eneste krav til skytterne er, at de skal
være over 18 og kunne tale engelsk.
De vilde grise i Texas skal lære at kigge opad. Texanerne jager dem nu fra helikopter – med automatvåben
Den chance mener folkene bag jagtfirmaet HELIBACON er for god til at miste, og man
tilbyder nu skytter at komme med på helikopterjagt med automatrifler eller maskinkanon
efter grise for mellem 3.000 og 5.000 dollars. Tilbuddet nævner ikke, hvad der sker med
de nedlagte grise, men det virker ikke som om skytten skal forvente at få noget grisekød
med hjem. Der står heller ikke noget om, hvordan man håndterer anskydninger.
Spektakulært men næppe en tilgang som danske jægere ville finde smagfuld.
Den eksplosive stigning i antallet af vildtlevende grise i USA kommer efter at grise i
århundreder er undsluppet fangenskab eller er blevet sat fri, samtidig med at der er
importeret vildsvin til jagt i andre områder. Resultatet er blevet en stor bestand af såkaldte
feral svine, som trives fint og formerer sig kraftigt i den amerikanske natur. Grisene har
etableret sig i 35 amerikanske stater, og det amerikanske landbrugsministerium vurderer,
at der er mere end 6 millioner grise i alt. Heraf mere end to millioner i Texas.
Vilde svin er ikke naturligt hjemmehørende i USA. De grise første blev bragt til Amerika
allerede i 1500-tallet af opdagelsesrejsende og bosættere. Fritgående husdyr og flugter fra
indhegninger betød, at der etablerede sig vilde bestande af svin i USA. I 1900-tallet blev
der så importeret vildsvin fra Europa til jagt, og i dag er bestandene en kombination af
undslupne tamsvin, europæiske vildsvin og hybrider mellem de to grupper.
Vildsvin findes i mindst 35 stater. Bestanden anslås til mere end 6 millioner dyr og den
vokser hurtigt. Spredningen af de vilde svin skyldes er række faktorer. Blandt andet deres
tilpasningsevne til forskellige klimaer, terrænforhold og mangel på naturlige fjender i form
af rovdyr.

Se billeder og video her:  https://www.helibacon.com/

Læs også