Ny svensk undersøgelse: begrænset afskydning af vildsvin halverer skaderne

Svenske forskere har kigget på mekanismer til at begrænse de kontroversielle skader i landbruget fra vildsvin og er nået frem til at man langtfra behøver fjerne alle vildsvin for at mindske skaderne betydeligt.

Hvis antallet af vildsvin reduceres til under en kritisk masse, reduceres skaderne på landbrugsarealer markant og det er dermed ikke nødvendigt at bortskyde alle dyrene i et område. Det viser den mest omfattende svenske undersøgelse af vildsvin og deres hjemområder til dato.

Det er Evelina Augustsson, ph.d.-studerende ved det svenske Landbrugsuniversitet (SLU), der sammen med kolleger fra Norges Veterinærinstitut, SVA, har samlet data fra flere forskellige vildsvinestudier fra 2004 og frem og fundet frem til de opmuntrende tal.

Ved hjælp af GPS-halsbånd har forskerne fulgt, hvordan i alt 99 vildsvin fanget i det centrale og sydlige Sverige, bevægede sig i naturen.

”Det mest interessante resultat er, at vildsvinene belaster agerlandet for meget når tætheden er markant. Det vil sige, at de tilbringer mere tid på markerne i forhold til andre levesteder i landskabet end forventet. Ved lavere tætheder af vildsvin er der tværtimod et tydeligt lavere tryk på afgrøderne i forhold til antallet” forklarer Evelina Augustsson.

Afgrøderne på markerne betyder masser af mad til vildsvinene. Men det er ikke kun tilgængeligheden af ​​mad, der har betydning for, hvor dyrene vælger at være. De ønsker også at være i et så beskyttet miljø som muligt. Ikke mindst mod jægere. Det betyder at svinene faktisk også kan søge ud i markerne for finde beskyttelse sammen med andre svin.

Undersøgelsen er vigtig viden når det gælder forvaltningen af ​​vildsvin. Hvis man vil halvere skaderne på landbruget, behøver man altså ikke halvere vildsvinebestanden. Det kan være nok til at komme under grænsen for hvornår svinene begynder at overudnytte markerne. Dermed er det ofte hørte krav om, at de svenske vildsvin skal reduceres massivt for at mindske skaderne ikke rigtigt. Med en begrænset reduktion kan skaderne bringes ned på et acceptabelt niveau og vildsvinene forblive i området. Ikke mindst til glæde for jægerne.

 Den svenske vildsvinebestand er vokset eksplosivt de seneste årtier og har skabt en glimrende vildsvinejagt. Især i det sydlige Sverige. En jagt som også mange danske jægere har glæde af.

De seneste år har der dog hængt sorte skyer over vildsvinene og stærke kræfter i svensk landbrug og andre steder har krævet en voldsom reduktion i antallet af svin.

Det ser nu ikke ud til at være nødvendigt for at begrænse skaderne på landbruget.

Det anslås at der er omkring 300.000 vildsvin i Sverige. Der nedlægges årligt mere end 100.000 vildsvin i Sverige.

Du kan læse hele den svenske undersøgelse her:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-024-01766-7

Læs også